Utvecklar ny kontorsfastighet i Solna

4 juni 2024

Som en del i Solna stads satsning på förenings- och fotbollsverksamheten i kommunen och utvecklingen av idrottsplatsen Skytteholms IP planerar JM för utveckling av en fastighet för kontor och kommersiell service på platsen. I planerna ingår att flytta JMs huvudkontor till fastigheten som även kommer att kunna inrymma fler hyresgäster. Produktionsstart beräknas ske inom de närmaste fyra åren.

JM utvecklar tillsammans med Solna stad Skytteholms IP och förbättrar evenemangsmöjligheterna för dagens och morgondagens Solnabor. Här planeras för en kombination av kontorsytor, gemensamt garage för kontoret och fotbollsverksamheten samt kommersiella lokaler. 

- JM har som samhällsbyggare en lång tradition av att utveckla levande stadsdelar. Vi är stolta över möjligheten att skapa ett nytt fint kontor åt inte bara oss själva, utan också andra företagare i kommunen. Samtidigt bidrar vi till förbättrade förutsättningar för damfotbollen och Solnas ungdomar att idrotta, säger Simon Backe, regionchef JM Fastighetsutveckling.

Kontorsfastigheten, som ritas av Wingårdhs arkitektbyrå, får ett kollektivtrafiknära läge intill Solna Centrum och kommer att ha stort fokus på hållbara lösningar. Cirkulära- och återbrukslösningar, solcellspaneler och förädlade grönytor med sedumtak för att nämna några.

- Vi är otroligt stolta och glada över att få möjligheten att utveckla JMs huvudkontor. Kontorshusets läge vid Skytteholms IP och Frösundaleden är centralt och exponerar sig väl i Solna centrums sammanhang av både tät bebyggelse och stora naturmotiv. Projektet kommer även att kunna föra med sig Solnas ambitioner med att få stenstadsmotivet mer närvarande i gatubilden, och ge en bra motvikt till projekten på Råsundastadions gamla ytor, säger Gert Wingårdh.

Detaljplanearbetet planeras att påbörjas inom kort och diskussion med föreningslivet på Skytteholms IP kommer att inledas.

- Det här är en viktig etablering för Solnas näringsliv, där vi kombinerar smart stadsbyggnation med idrott. Beslutet om markanvisning tas den 3 juni i kommunstyrelsen och blir en viktig milstolpe i vårt arbete med att skapa en idrottsstad för dagens och morgondagens barn och ungdomar. Upprustningen av Skytteholms IP kommer att främja både Solnas stadsutveckling och vår gemenskap, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.