Unika möjligheter för företag i Emmaboda

5 december 2017

Emmaboda har ett starkt näringsliv med flera större företag som storsatsar. Även stora investeringar bland mindre företag ger mycket god utväxling där företagsstödet Glasrikesmiljonen öppnar dörrar. Intervju med Ann-Christine Torgnyson, Näringslivsutvecklare, Emmaboda kommun.

ann-christine.jpg
Ann-Christine Torgnyson, Näringslivsutvecklare, Emmaboda kommun

Beskriv Emmabodas fördelar och varför man ska etablera sig här.

Kommunen har en bra placering att utgå ifrån. Här finns duktig arbetskraft och man kan rekrytera från ett pendlingsområde med närhet till tre medelstora kommuner, Växjö, Kalmar och Karlskrona samt ett antal mindre grannkommuner där man är van att pendla. Det är lätt och nära att nå sina kunder. Det finns tre flygplatser inom cirka sex mil och sätter man sig på tåget är man på Kastrup i Köpenhamn på tre timmar.

Vi har ett starkt näringsliv där våra största privata arbetsgivare som Xylem, Södra och AMB Industrier investerar och storsatsar. Vi ser även stora investeringar och satsningar bland mindre företag och som ger mycket god utväxling.

Just nu har vi en unik möjlighet för små och medelstora företag som väljer att investera i Emmaboda kommun. Vi har via ett projekt med Tillväxtverket, regionförbundet Kalmar län, region Kronoberg och glasriketkommunerna i form av ett företagsstöd som kallas Glasriketmiljonen. Tillväxtskapande investeringar på 4-5 miljoner som leder till sysselsättning och har regional nytta kan söka ett stöd på 1 miljon kronor. Vi har tre stöd kvar att fördela och det går fortfarande att ansöka. Det finns vissa krav och kriterier som ska uppfyllas. Så har man behov av att flytta och bygga en ny verksamhetslokal eller göra en större maskininvestering och väljer att satsa i Emmaboda kommun, då kan detta vara en extra morot.

I höstas fick Emmaboda kommun SYNAS utmärkelse Bästa Tillväxt 2016. Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Emmabodas placering.

Vad finns det för lediga lokaler och ledig mark i kommunen just nu?

– Vi har ledig mark i närheten av alla tätorter. Tillsammans med våra privata aktörer kan vi erbjuda ett flertal lokaler för olika behov. Det finns lokaler som passar som centrallager och logistik, större lokal för event och handel, mindre butikslokaler och industrilokaler för olika behov, t ex träindustri med lackbox.

Mycket centrumnära på centralorten finns en fabrik och tomt på över 20 000 kvm till salu, granne med Besikta och Niklassons biltjänst som säljer Toyota.

Vad händer i kommunen just nu och vilka projekt/etableringar är på gång framöver?

– Vi arbetar med en utvecklingsstrategi för Östra industriområdet, fiber, skyltning och andra insatser för att höja områdets attraktivitet. Området har lediga tomter och ligger strategiskt och synligt från väg 120 och järnvägen.

Vi arbetar också med en strategi för att stimulera fler handels- och serviceföretag att etablera sig i Emmaboda centrum.
Vi jobbar stenhårt med vår fiberutbyggnad och erbjuder öppen fiber som vi äger inom kommunkoncernen. Vi välkomnar olika kommunikationsaktörer och tjänsteaktörer att etablera sig i vår kommun. Vid årsskiftet kommer 80% av kommunens fastighetsägare att ha erbjudits fiber. Detta gäller hela kommunen. Vi räknar med att nå målen för vår fiberutbyggnad före det nationella målet 2020.

Detta är bara några exempel på utvecklingsprojekt.

Hur jobbar ni för att utveckla näringslivet och få fler företag att etablera sig i kommunen?

– Vi jobbar på olika sätt för att bredda näringslivsstrukturen. I orten Boda Glasbruk arbetar vi för ett erbjuda fler konstnärer och designers ateljéer så att de kan dra nytta av glashyttan i vårt glasmuseum The Glass Factory. Vi driver ett flertal projekt inom innovativt glas och även ett projekt som syftar till att få fram nya produkter i glas. Projektet startade i våras och har redan resulterat i nyetableringar av företag.

Vi och några andra mindre kommuner i södra länet medverkar i RINK (regional inkubation) i samverkan med KSP (Kalmar science park). Det innebär att företag med bas i vår kommun kan erbjudas spetskompetens via inkubatorn som man normalt inte har tillgång till i mindre kommuner. KSP har också blivit en excellensinkubator och är på gång att anställa en ”digiperson”. Så inom kort förstärks kompetensen ytterligare inom ett av styrkeområdena e-handel och digitala affärer.
Vi arbetar också aktivt med digitalisering gentemot mindre företag med tillväxtambitioner. Vi har ett upparbetat regionalt samarbete med Linnéuniversitetet, bland annat inom områdena industri, teknik och design. Vi har också ett tydligt fokus på företagens kompetensbehov. Vi har ett industritekniskt gymnasium och vuxenutbildning i världsklass och erbjuder ett fjärde år på teknikprogrammet. I samverkan med näringslivet erbjuds även ett antal lärlingsprogram.

Vi driver ett framgångsrikt nationellt uppmärksammat matchningsprojekt - Ny resurs. Kommunens arbetsmarknadsenhet, integrationsenhet och Arbetsförmedlingen samverkar med en lokal företagarförening, Centrum Sydost. De sköter matchningen mellan de privata arbetsgivarna och deltagarna. Näringslivet har varit aktiva och utan deras engagemang hade aldrig Ny resurs kommit igång. Vi utgår från företagens kompetensbehov.

Vi har även haft goda utfall där praktik lett till jobb både inom privat och kommunal verksamhet.

Vad behövs för att Emmaboda ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt?

– Kommunen har just antagit en bostadsförsörjningsplan och satsar på nybyggnation. Det behövs fler spelare på denna arena. Vi söker entreprenörer som bygger bostäder för att hyra ut. Befolkningen ökar och familjer vill flytta hit.

Vi tangerar och får effekter av flera starka arbetsmarknadsregioner i sydost. Vi är glada att vi just fått igenom ett LIS-område (Lansbygdsutveckling i Sjönära Läge) i Ödevata som innebär fortsatta möjligheter att satsa på sjönära boende både som permanentboende och för vidareutveckling av turistanläggningen Ödevata Fiskecamp.
Boendefrågan är viktig för att befintliga företag ska kunna behålla kompetens och även för att fler företag ska flytta hit.
Vi behöver fortsätta på den inslagna vägen med vårt goda och nära samarbete med de lokala företagarföreningarna Företagarna, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och Centrum, Sydost och vår regionala samverkan med grannkommuner och regionerna. Ensam är svag - tillsammans är vi starka och konkurrenskraftiga.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.