Unik landbank för logistik

15 februari 2019

Göteborg rankas år efter år som Sveriges bästa logistikläge med en ständigt växande marknad. Nu har Castellum säkerställt en logistikexpansion genom att förvärva samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. En unik landbank där bolaget kommer att kunna bygga flera kvarter av logistik under många år framöver.

Precis innan jul ingick Castellum avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Ett förvärv som ger Castellum en unik möjlighet att fortsätta driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg. En marknad som Castellum fortsatt vill vara ledande på.

– Vi vill utveckla området för moderna logistik- och verksamhetslokaler som sedan kan fungera som ett fint komplement både till hamnen och fordonsindustrin. Vår förhoppning är att området blir en naturlig del av logistikstråket från hamnen ut till E6 och norrut, förklarar Henrik Axelsson, projektutvecklingschef, Castellum.


Vi kommer att dela upp området i kvarter och kanske till och med driva olika planer för olika kvarter.


Kvarter med logistik

I transaktionen ingår totalt fem angränsande fastigheter, vilka innehåller ett större antal byggnader och cirka 3 000 000 kvm utvecklingsbar mark. 

Marken har redan utpekats som lämplig för både logistik och tyngre industri av Business Region Göteborg. 

Här kommer Castellum även få möjlighet att bygga verkligt stora logistik- och produktionsanläggningar, unikt för Storgöteborg.

– Vi kommer att dela upp området i kvarter och kanske till och med driva olika planer för olika kvarter, förklarar Henrik Axelsson. Vi planerar dessutom för blandade höjder i kvarteren vilket betyder att vissa kommer att lämpa sig bäst för storskaliga verksamheter och andra för mindre, typ 5 000-10 000 kvm. Vi hoppas och tror att vi ska kunna skapa en bra blandning framöver.


Andra möjligheter

Castellum har i och med köpet skaffat sig ett ypperligt tillfälle att säkra unik mark för sin framtida utveckling av logistik, men det finns även andra fina möjligheter som medföljer köpet. 

– I området finns redan idag många spännande verksamheter som vi vill utveckla, flera med koppling till både fordonsindustrin, testverksamhet och automation. Bland annat kommer flygverksamheten i området att pågå som tidigare. Blåsljusflyget/räddningsflyget är en viktig del av regionens samhällsfunktion och kommer att ligga kvar under lång tid, försäkrar Henrik Axelsson. 

Spaden i backen

Många av de befintliga verksamheterna blir ett fint komplement till den logistikverksamhet som under flera år ska växa fram. Det pågår en dialog med Göteborgs Stad om hur den framtida utbyggnaden ska gå till, berättar Henrik Axelsson. 

– Vi har inte kommit fram till exakt hur processen ska se ut framöver men säkert är att det kommer att krävas nya detaljplaner. Det betyder att vi inte kommer att kunna bygga storskalig logistik det första året. Men vår förhoppning är ändå att kunna sätta spaden i jorden inom en ganska snar framtid.

 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.