Umeå - den unga, urbana staden

26 mars 2018

Som norra Sveriges ledande tillväxtort står Umeå för ett diversifierat näringsliv med en robust fördelning inom industri, handel och it-bolag. Något som Anders Kjellander, Näringslivsutvecklare i kommunen, känner sig trygg med. - Det gör att Umeå kommun står stark oavsett om konjunkturen går upp eller ned, säger han.

Att inte vara beroende av en stor industri är en av Umeå kommuns styrkor, menar Anders Kjellander, Näringslivsutvecklare i Umeå kommun.

– Vi är norra Sveriges ledande tillväxtort och som exempel kan nämnas att då I20 lades ner 1998, påverkades inte tillväxten alls som man först befarade. Istället omvandlades regementet till ett modernt kontorshotell.

Tillverkningsindustrin är betydande för Umeå, men även växande branscher så som IT, Life Science, företagstjänster, handel och utbildning är på frammarsch, berättar Anders Kjellander.

En ung urban stad

Att etablera sig i Umeå har många fördelar men varierar utifrån vilken bransch man tillhör.

– Tillväxten är naturligtvis den största fördelen man som etablerande företag har här i Umeå - de senaste 50 åren har Umeå vuxit med i snitt 1 100 personer per år. Men Umeå är en ung, urban stad och som etablerat företag får man tillgång till en ung, välutbildad befolkning med en medelålder på 38 år. Umeå har två universitet och åtta högskolor med 34 000 studenter vilket 

resulterar i att ca 37 procent av befolkningen har en högre utbildning. 

Det geografiska läget är också en fördel vid etablering, menar Anders Kjellander.


Tillväxten är naturligtvis den största fördelen man som etablerande företag har här i Umeå.

 

– Det är lätt att ta sig hit. Vi har t ex en väldigt central flygplats, nästan mitt i stan. Det tar bara fem minuter att cykla till flygplatsen från city, den har 18 avgångar till Stockholm varje dag och drygt en miljon resenärer per år. Dessutom har flygplatsen boxar för förvaring av vinterkläder för den som reser till varmare delar av Sverige, skrattar han.

stor efterfrågan på lokaler

Umeå har en stor efterfrågan på såväl lokaler som mark. Något som gynnar fastighetsbranschen, menar Anders Kjellander.

– Vi har ett intensivt etableringsarbete vilket gör att vi ständigt köper mark och producerar lokaler. Det betyder i sin tur att fastighetsbranschen går väldigt bra. Vad gäller tillgången på vakanta redan befintliga lokaler varierar det över tid, även om vi oftast har ett mindre utbud.

Planerar för volymhandel 

Som framtidsfokus planeras för, Sandbacken, ett 400 000 kvm stort volymhandelsområde.

– Det är en del av stan som står inför stor förändring, liksom den del där gamla E4 en gång passerade och som ska förvandlas till en lokalgata kantad av en mängd bostäder och verksamheter. Detta är ett långtidsprojekt som kommer att påbörjas först efter 2021 men då det är ett enormt projekt pågår planeringen för fullt. Det kommer betyda mycket att leda trafiken utanför stan.

Svårt att bortse från Umeå

För att locka företag att etablera sig i Umeå pratar Anders Kjellander om traditionellt säljarbete där Umeås alla fördelar lyfts fram, men också om vikten av att finnas på mässor och liknande.

– Vi blir ofta kontaktade utan att vi själva tagit kontakt. Det är svårt att gå förbi Umeå om man vill göra något i norra Sverige.

För de som vill etablera sitt företag i Umeå finns en företagslots att vända sig till . Företagslotsen är behjälplig med att hitta vägar in i kommunen, hitta lokal m m.

– Företagslotsen kan också introducera kommande företag till specifika nätverk. Vi har ett seriöst och proffessionellt bemötande och samordnar de kontakter och beslut ett etablerande företag behöver.

Tillväxt sker inte av sig själv

Att Umeå kommun ska fortsätta utvecklas hyser Anders Kjellander ingen tvekan om.

Dock sker tillväxten inte av sig själv. Arbetsmarknaden är viktig, inte minst vad gäller parförhållanden, menar han.

– Jag ser arbetsmarknaden som oerhört viktig. Det räcker inte att den ena parten i en familj får ett tillfredsställande arbete, båda parter måste hitta lockande arbeten. För oss är det viktigt att fortsätta växa på alla plan och vi fortsätter helt enkelt att slänga in pinnar i brasan hela tiden.

Umeå kommun är måna om att ta tillvara på resurser från både universitet och inkubatorer.

– Arbetstillfällen skapar välfärd, men visst finns det motverkande externa trender, säger Anders Kjellander och syftar t ex på automatiseringen av industrin. Att robotar ersätter människan är ett problem i sig, menar han.

– Men små och medelstora bolag kommer ur start-ups och jag ser dem som framtidens tillväxt. 


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.