Uddevalla värd för årets SKNT

16 april 2019

Sveriges kommunala näringslivstjänstemän samlas en gång om året på SKNT. I år är det Uddevallas tur att vara värd för konferensen som pågår 15-17 maj på Bohusgårdens hotell & konferensanläggning. Projektledaren för årets evenemang, tillika näringslivsutvecklare i Uddevalla, Sophie Carling, ser fram emot dagarna i maj och lovar att kommunen kommer sätta sin egen prägel på konferensen.

De som arbetar med utveckling och tillväxt i Sveriges kommuner har ett mycket viktigt uppdrag. De jobbar för att skapa bättre förutsättningar för företagande och är en länk mellan offentlig sektor och det privata näringslivet. Under SKNTs tre dagar i Uddevalla kommer deltagarna att få både nya kunskaper och inspiration till att utveckla sina egna arbetsuppgifter. Intressanta föreläsare sätter ord på trender i svenskt näringsliv, diskuterar aktuella frågor och gör företagsbesök i närområdet. Men den årliga konferensen har naturligtvis också ett socialt syfte. Här finns plats och tid för personliga möten som kan leda till framtida samarbeten och stöd i vardagen. 

Vi kommer att anordna spännande företags- och studiebesök, föreläsare som kommer att ge mersmak, go´a mingel och inte minst visa upp både havet och skärgården. 

Årets tema är "Kulturen som tillväxtmotor". Hur kan man som näringslivsutvecklare stötta kulturella och kreativa näringar för en positiv tillväxt inom alla branscher i sin kommun. Här kan alla få inspiration, oavsett hur stor eller liten kommunen man verkar i är. 

Så började det

Föreningen SKNT bildades formellt den 19 september 1984 i Jönköping men historien tar sin början tidigare. Näringslivsfunktionerna började växa fram i landets kommuner på 70-talet och särskilt i de större kommunerna. Kommunförbundet började därför försöka utbilda tjänstemän och politiker vid Kommunskolan i Sigtuna. Dåvarande näringslivschefen i Göteborg, Ulf Gustavsson, och hans medhjälpare Holger Jonasson, ledde kurserna åren 1974 till 1990.

Det var under ett möte mellan Ulf Gustavsson och Näringslivschefen i Malmö, Bengt Aurell, som idén kläcktes om en träff med näringslivstjänstemän som deltagit i kurserna, som fanns i bekantskapskretsen eller som på annat sätt gjort sig kända. 1970 samlades en skara i Bengt Aurells skötebarn, S:t Gertrud kvarteret i Malmö, vilket just färdigställts. Malmöträffen blev så lyckad att man beslöt att fortsätta träffas. Efter bara några träffar blev det angeläget att hålla samman nätverket av kollegor. Näringslivstjänstemännen hade på 80-talets början blivit allt fler i kommunerna och ett mera välordnat nätverk efterlystes. En egen förening för denna yrkeskategori föreslogs och SKNT kunde sjösättas. 

Uddevalla sätter sin egen prägel

- Som vanligt sätter värdkommunen sin egen prägel på konferensen, menar Sophie Carling, näringslivsutvecklare i Uddevalla. Vi kommer att anordna spännande företags- och studiebesök, föreläsare som kommer att ge mersmak, go´a mingel och inte minst visa upp både havet och skärgården. 


Förutom närheten till havet och Bohusläns alla pärlor ligger Uddevalla i en dynamisk korridor mellan Oslo och Öresund med cirka åtta miljoner människor och konsumenter. Mer än 50 procent av den industriella kapaciteten i Skandinavien finns inom 400 km från Uddevalla så det finns enorma möjligheter i regionen. Uddevalla är en tillväxtkommun där antalet invånare ständigt ökar och sedan år 2000 har man även haft en nettoökning på cirka 300 nya företag/år. I dag finns över 5 200 aktiva företag inom flertalet branscher i kommunen. Entreprenörsandan är stark och så även samarbetet mellan kommun och näringsliv. Platser och forum som exempelvis Tillväxtavdelningen där näringsliv, politik och utbildning kan mötas och knyta kontakter är en viktig del av utvecklingen i Uddevalla. 

- Vi ser väldigt mycket fram emot att få agera värd för årets SKNT, avslutar Sophie Carling. Den här konferensen är en perfekt plattform för utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer med kollegor runt om i landet. Har du inte anmält dig ännu, gör det.  Vi vill gärna träffa dig!

Mer information här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.