Två tomter blir en logistikpark

19 september 2022

Två tomter ska bli en logistikpark när Platzer och Bockasjö, genom ett Joint Venture-bolag, bygger Sörred Logistikpark i Torslanda utanför Göteborg. Sammanlagt tillskapas här 135 000 kvm logistik och i maj sattes spadarna i marken för den första byggnaden. Logistikparken ligger endast 6 minuter från Göteborgs hamn, nära de stora motorlederna och in till centrala Göteborg tar det bara 15 minuter. Förutom det attraktiva läget och miljöcertifierade byggnader tillåter detaljplanen dessutom höglager uppåt 40 meter, vilket är unikt för området.

Joint Venture-bolaget mellan Bockasjö och Platzer bildades i april 2020 och ägs till 50 % av parterna. I bolaget agerar Bockasjö affärsutvecklare, medan Platzer kommer bli 100 % ägare till, och förvaltare av, de färdigutvecklade fastigheterna. Den första affären som gjordes i bolaget roddes i hamn tidigt i våras då Platzer och Bockasjö skrev avtal med Volvo Cars. Avtalet är på 10 år med grön bilaga och omfattar 22 900 kvm LOA nyutvecklad logistikbyggnad på fastigheten Sörred 7:21. Tillträdet är beräknat till den 1 mars nästa år. Inom kort påbörjas byggnationen av Volvo Cars logistikbyggnad men också ytor för Sportshopen.

Startskott i maj

Men det officiella startskottet för Sörred Logistikpark blir en byggnad för Schenker Logistics. I maj sattes spadarna i marken och på plats var Platzer och Bockasjö tillsammans med hyresgästen Schenker Logistics själv plus ordförande i byggnadsnämnden, Hampus Magnusson. Schenker Logistics etablerar sig på 30 000 kvm LOA i en byggnad som certifieras enligt BREEAM-SE Excellent, på fastigheten Sörred 8:12.

Genom hyresavtal med grön bilaga åtar vi oss tillsammans med hyresgästen att arbeta för ett minskat klimatavtryck. 

– Det känns otroligt kul att nu ta det första spadtaget för Sörred Logistikpark tillsammans med Schenker Logistics. Vi är glada över att kunna leverera en skräddarsydd produkt som möjliggör deras fortsatta tillväxt på den svenska marknaden, sa Joakim Hedin, vd på Bockasjö, vid spadtaget.

Schenker Logistics är en ledande leverantör av globala logistiktjänster för industri och handel. Satsningen i Sörred Logistikpark är en del i företagets tillväxtstrategi och dessutom vältajmad för att möta kundernas ökade efterfrågan.

– Då vi har många kunder som vuxit och behöver mer lageryta så var Sörred Logistikpark tidsmässigt perfekt tajmat för oss. Etableringen ger oss dessutom precis de fördelar som vi söker genom fastighetens utformning och geografiska läge, säger Håkan Nydén, CEO Schenker Logistics AB & Head of Contract Logistics Cluster SE/DK.

Attraktivt och unikt

Sörred Logistikpark ligger på Hisingen, nära Göteborgs hamn och fordonsindustrin. Hampus Magnusson, kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden, ser satsningar på logistik, och etableringar som Sörred Logistikpark, som viktiga för såväl Göteborgsregionen som för övriga Norden.

– Göteborg har Nordens största hamn som inte bara hanterar en betydande del av Sveriges egen import och export. Hamnen är även viktig för Finland och Norge. Och Göteborg ska vara hela Skandinaviens logistiknav.


Närheten till hamnen och den goda infrastrukturen gör att området norr om Göteborgs hamn, sedan länge varit ett attraktivt område för industri, logistikanläggningar och global handel. I dagsläget finns redan många aktörer inom dessa områden och nu kan alltså fler få chansen att etablera sig här. Sörred Logistikpark erbjuder flexibla, energieffektiva och skräddarsydda logistikfastigheter, distributionscentraler och terminalbyggnader. Det som gör logistikparken extra intressant, förutom områdets attraktiva läge och de miljöcertifierade byggnaderna, är att detaljplanen tillåter höglager uppåt 40 meter. Något som är unikt för området.

Ett minskat klimatavtryck

Med möjlighet till anpassning av de olika ytorna utifrån respektive hyresgästs önskemål blir byggnaderna också maximalt optimerade. Varje fastighet kommer utrustas med solceller och miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent, ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. Att certifieringen är positiv för miljön är förstås ett skäl så gott som något men som bonus medför certifieringen även sänkta driftkostnader för både hyresgästerna och fastighetsägarna.

Avtalen med Volvo Cars, Schenker Logistics och Sportshopen har alla dessutom grön bilaga. Ett viktigt verktyg i det framtida samarbetet för såväl hyresgästerna som för Platzer som blir den långsiktiga ägaren av logistikparken.

– Genom hyresavtal med grön bilaga åtar vi oss tillsammans med hyresgästen att arbeta för ett minskat klimatavtryck. Att ställa krav från båda sidor är avgörande för att göra verklig skillnad, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Plats för fler

Redan under det första halvåret 2022 har JV-bolaget hyrt ut 77 200 kvm LOA av logistikparkens totala 135 000 kvm. Kvarvarande ytor består av två byggnader om 30 000 kvm LOA respektive 15 000 kvm LOA, samt 13 000 kvm LOA i byggnaden som nu utvecklas i och med affären med Schenker Logistics. De ytorna kommer att kunna tillträdas Q2 2023, om allt går enligt plan, övriga ytor om 30 000 kvm + 15 000 kvm kan tillträdas cirka 14 månader efter byggstart.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.