Trendspaning: Så sökte företag lokaler under november

1 december 2023

Nya siffror från Lokalguiden visar att sökningarna på kontor i centrala lägen minskar fortsatt under november månad.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Sökningarna för kontorslokaler på 10-100 kvadratmeter, i de centrala delarna av Sveriges tre största städer, minskade i Stockholm med 40 procent, i Göteborg med 54 procent och Malmö med 60 procent under november jämfört med samma period förra året. Jämför man november månad med föregående månad i år har sökningarna minskat med 4 procent i Stockholm och med 1 procent i Malmö medan de ökade med 9 procent i Göteborg.


Bland sökningarna på kontorslokaler på 100-250 kvadratmeter minskade sökningarna under november med 25 procent i Stockholm,  i Göteborg med 38 procent med 26 procent i Malmö jämfört med föregående år. Jämfört med föregående månad, oktober, har sökningarna under november ökat med 8 procent i Stockholm medan de minskade med 29 procent i Göteborg och med 28 procent i Malmö.


– Som siffrorna visar är det fortsatt tufft, det höga ränteläget har satt sina spår men förhoppningsvis har Riksbankens senaste besked om oförändrad ränta lugnat oron något.  Det ska bli intressant att se hur läget är framöver, säger Daniel Åberg, vd på Lokalguiden.                                                                      


I Stockholm minskade sökningarna på kontor under november i storleksspannet 250-400 kvadratmeter med 38 procent, med 3 procent i Göteborg och med 60 procent i Malmö jämfört med samma period förra året. Jämfört med oktober månad ökade sökningarna i Stockholm med 3 procent och med 9 procent i Göteborg medan de i Malmö minskade med 21 procent.


I spannet 400-600 kvadratmeter minskade antalet sökningar under november  jämfört med samma period förra året, de har backat med 41 procent i Stockholm, 42  procent i Göteborg och 73 procent i Malmö. Jämför man med föregående månad ser vi att siffrorna ökat under november med 21 procent i Stockholm och med 20 procent i Göteborg medan de minskat med 8 procent i Malmö.


I det allra största spannet, 600+ kvadratmeter ser trenden fortsatt dyster ut. Jämfört med föregående år minskade sökningarna i Stockholm med 42 procent, i Göteborg med 42 procent och i Malmö med 75 procent. Jämför man med föregående månad har sökningarna minskat i Stockholm med 9 procent, med 1 procent i Göteborg och med 33 procent i Malmö.


– Det är tydligt att marknadens dynamik förändrats och det är avgörande att förstå dess trender. Att vara lyhörd för förändrade arbetsmönster och efterfrågan på olika kontorsstorlekar kommer att vara nyckeln till framgång i den nuvarande miljön, säger Daniel Åberg avslutningsvis.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.