Trender som påverkar 2021

23 februari 2021

Pandemiåret 2020 kommer gå till historien som ett år präglat av förändringar. Idag hör det till vanligheten att ta en afterwork med kollegorna via Zoom eller Teams, att boka läkarbesök online och att e-handla som aldrig förr. Teknologi och digitala verktyg kommer fortsatt spela en viktig roll i vår vardag och för olika företagsverksamheter, det menar Jan Terje Kleiven, som trendspanat för 2021.

loading.jpg
Bild: Pixabay

Distansarbetet – den nya normen

En av de största förändringarna för både verksamheter och individer har varit den omfattande övergången till att arbeta hemifrån, en trend som spås fortsätta även efter pandemin. Fördelarna med flexibilitet för anställda och minskade företagskostnader kommer att vara de främsta drivkrafterna framåt för nya, moderna arbetsmetoder. Fler företag kommer införa utbildningar med fokus på att maximera distansarbete och förbättra anställdas digitala färdigheter. Jag räknar dessutom med att fler företag kommer lägga tid och resurser på att utbilda anställda kring cybersäkerhet och dataskydd.

Så länge det finns hackare som hittar nya vägar, så behöver vi hitta nya sätt att skydda oss. 

Snackisen 2021 fortsätter vara cybersäkerhet 

2020 blåste nytt liv i diskussioner och debatter om cybersäkerhet. Säkerhetsexperter varnar för nya cyberhot som vuxit fram i spåren av pandemin och tipsar om hur privatpersoner och företag ska handskas med de nya utmaningar som uppstår i vår uppkopplade värld. Mot bakgrund av detta ser Kingston att arbetet för cybersäkerhet under 2021 fortsatt kommer vara en angelägenhet för företag. Här kommer Artificiell intelligens (AI) fungera som betydande hjälpmedel. Att team och kollegor arbetar hemifrån innebär att företag blir mer beroende av automatisering och maskininlärning (ML) för att genomföra cybersäkerhets- och dataskyddssåtgärder.

Året som gått har också inneburit att cyberkriminella blivit mer avancerade, deras verktyg har blivit bättre och deras metoder har blivit mer svåridentifierade. Så länge det finns hackare som hittar nya vägar, så behöver vi hitta nya sätt att skydda oss. Därför har vi anledning att tro att desto mer AI som företag använder sig av, desto mer kommer AI användas som ett verktyg mot företag i en cyberattack. För att säkra sin verksamhet är det därför viktigt att försöka kartlägga hur obehöriga skulle kunna använda AI för att utföra olika angrepp.

IT-budgeten bland företag kommer stiga

Med anledning av ökat hemarbete och teknologiutveckling så väntas företags IT-budgetar öka under året. Analysföretaget Gartner spår att globala IT-kostnader kommer växa med totalt fyra procent under 2021. Ökade IT-budgetar kommer vara en nödvändighet för att stödja alla olika aspekter av den digitala omställning vi ser. Investeringar kommer riktas till digitala och tekniska verktyg som ska främja effektivitet, produktivitet, cybersäkerhet och hemmaarbetet.

Hyperautomation kommer frodas

Begreppet ”hyperautomation” innebär enkelt förklarat att vi automatiserar våra affärsprocesser med hjälp av AI och ML. Genom hyperautomation underlättas beslutsfattande och informationsinsamling, samtidigt som strukturer och arbetssätt effektiviseras. Detta kommer vi se mer av under 2021.

Av: Jan Terje Kleiven, Business Development Manager, Kingston EMEA


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.