Trender från pandemin befästs

1 mars 2022

Nästan två år av pandemi har förändrat människors syn på arbete, konsumtion, teknologi och miljö, vilket tvingat företag att utveckla sin affärsverksamhet. Det visar Accenture Interactives årliga rapport ”Fjord Trends”.

Bild: Pixabay
Pixabay

Årets rapport är den femtonde upplagan, och ger handfasta tips till företag som vill skapa värde och relevans för sina kunder, anställda och samhället i stort, i en tid av förändring. Rapporten visar att nya behov och beteenden som växt fram de senaste 18 månaderna kommer att utmana företagens förhållningsätt till design, innovation och tillväxt. Förändringen är även ett resultat av nya förväntningar, som påverkats av nya leveransmönster, virtuella arbetssätt och teknologier som ”the metaverse”.

- Företag bör inte underskatta de förändringar i beteenden och vanor som skett under pandemin. De beslut som företag tar för att möta dessa förändringar kan få större effekter än vi tror, säger Sofia Pörner på Fjord, som är en del av Accenture Interactive. Människors relation till sina kollegor, varumärken, platser och samhället i stort har präglats starkt av de senaste 18 månaderna. Det finns många utmaningar som kommer med världsomspännande händelser, men det finns även stora möjligheter för företag att anpassa sina erbjudanden till nya krav och behov. Dessutom är nu ett ypperligt tillfälle att definiera och utveckla nya typer av relationer till sina anställda, partners och kunder, för att stå starkare i framtiden än innan pandemin.

Fjord Trends 2022 har kartlagt fem beteenden och trender som påverkar företag, kultur och samhällen:

  Kom som du är: De beteenden och känslor som människor har utvecklat under pandemin påverkar hur de arbetar, konsumerar och skapar relationer till andra. Många ifrågasätter sin identitet och vad som verkligen betyder något. Det finns en ökad individualism som skapat en ”jag-känsla”, snarare än en ”vi-känsla”, vilket kommer att få stora effekter på företags erbjudande och relation till såväl anställda som kunder.

   En ny syn på överflöd: Det senaste året har många upplevt tomma hyllor, dyrare elräkningar och begränsningar av vardagliga tjänster. Nuvarande brister i globala leveranskedjor kan vara en kortvarig utmaning, men även leda en ny syn på överflöd och behov. Idag har kunder fortfarande fokus på tillgänglighet, bekvämlighet och hastighet, men känner också en ökad oro för miljön. Företag behöver därför adressera balansen mellan tillgänglighet och hållbarhet.

    Nya kulturer i metaversum: En kulturell explosion väntas när metaversum blir nästa version av internet. Existerande lager av information kommer att kompletteras med nya gränssnitt och digitala miljöer, där människor kan interagera på helt nya sätt. Avancerade virtuella miljöer kommer att skapa nya affärsmöjligheter, jobb och varumärkesplattformar. Användare och kunder kommer att förvänta sig att företag hjälper dem att bygga och navigera i dessa miljöer. Metaversum kommer inte bara att existera i headsets och skärmar, utan även vara del av verkliga upplevelser och platser som interagerar med den digitala världen.  

     Fler frågor kräver fler svar: Idag förväntar sig människor att kunna ställa och få svar på frågor med ett knapptryck, eller genom en snabb interaktion med en röstassistent. Att svaren kommer så lätt och omedelbart leder också till att vi ställer fler följdfrågor. För företag ökar såväl antalet kundfrågor som kanaler där frågor ställs. Att besvara dem på bästa sätt är en stor utmaning, och något som kommer påverka i vilken utsträckning kunder litar på företag. Att hitta sätt att interagera och kommunicera med kunder i alla relevanta kanaler och plattformar kommer därför bli en viktig konkurrensfördel.

      Omsorg och omtanke i fokus: Hälsa och omsorg har blivit allt viktigare det senaste året, i alla dess former: personlig hälsa, värnandet om andras hälsa, och tjänster inom hälsa, såväl för fysiskt som mentalt välbefinnande. Detta skapar möjligheter och utmaningar för såväl anställda som företag, oavsett bransch. Att ta hand om sig själv och andras hälsa kommer fortsatt att vara högt prioritererat i våra liv. Designers och varumärken kommer därför att behöva göra plats för fler koncept inom hälsa och omsorg.

      - När konsumenter förändrar hur de interagerar med andra människor och varumärken, har företagen två stora ansvarsområden: Ta hand om vår värld idag, och bygg en framtida värld som är hållbar för miljön, företagen och samhället. Nyckeln till framgång ligger i att förstå hur människors relationer och beteenden har förändrats, och förankra det i affärsplaner för att förbli relevant och skapa tillväxt, säger Sofia Pörner.


      Pernilla Gilbert

      Kommunikatör

      Följ artikelämnen

      Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.