Trafikverket tar plats i centrala Sundsvall

20 juni 2024

Fastighetsägaren Diös och Trafikverket har tecknat ett grönt hyresavtal om 700 kvadratmeter kontorsyta på Nya Hamngatan i centrala Sundsvall. Etableringen sker i form av ett projektkontor för byggnationen av ett dubbelspår mellan Sundsvall och Dingersjö. Inflyttning beräknas ske i juni och avtalet löper över sex år.

Bild: Diös Fastigheter
Bild: Diös Fastigheter

Med syftet att öka kapaciteten på Ostkustbanan planerar Trafikverket att bygga dubbelspår mellan Sundsvall och Dingersjö. Sträckan omfattar 12,5 km där utbyggnaden sker i två etapper och inleds med etappen mellan Sundsvalls Centralstation och Kubikenborg. Dubbelspåret mellan Sundsvall och Dingersjö kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

- Ostkustbanan är en strategiskt viktig länk för såväl persontåg som godståg och utbyggnaden av dubbelspår kommer ge utrymme för ökad trafik. I valet av projektkontor var det viktigt för oss med ytor som främjar vårt arbetssätt, med plats för samverkan och interaktion i ett aktivitetsbaserat kontor. Det har vi hittat på Nya Hamngatan, säger Ulrika Sundgren, projektchef, Trafikverket.

–På Nya Hamngatan får Trafikverket ett ljus och modernt kontor i ett läge som inte bara är väldigt fint, utan också strategiskt ur flera perspektiv. Sundsvall Centralstation ligger ett stenkast bort och tillgängligheten till myndighetens övriga avdelningar är god. Kontoret är beläget i en miljöcertifierad fastighet med goda tekniska faciliteter och har i sitt befintliga skick modern standard, vilket ger Trafikverkets medarbetare en god och hållbar arbetsmiljö. Vi är mycket glada över att välkomna dem till oss, säger Susanna Johansson, kommersiell uthyrare, Diös Sundsvall. 

Diös och Trafikverket har tecknat ett grönt sexårigt hyresavtal, vilket innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med målet att minska miljöpåverkan och energianvändning.  

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.