Toppmoderna ytor för green tech

23 maj 2023

Akademiska Hus investerar strax över 200 miljoner kronor i en omfattande upprustning av byggnaden Maskrosen på Campus Ultuna i Uppsala. Målet är att med nya attraktiva labb- och kontorsmiljöer locka fler innovativa bolag inom framför allt green tech till området och att stärka Campus Ultunas gröna profil.

maskrosen webb.jpg
Bild: LINK Arkitektur

Maskrosen är en institutionsbyggnad från 1970-talet som tomställdes i samband med att Institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) flyttade till nya lokaler inom campusområdet. Med sitt centrala och naturnära läge på campus är byggnaden i blickfånget för Ultunas besökare – ett läge som dessutom kommer att bli än mer centralt när Uppsala kommuns planer på utökad kapacitetsstark kollektivtrafik förverkligas och som då kommer att knyta ihop Ultuna än mer med staden.

500 kvm och uppåt

Den strax över 9 000 kvm stora Maskrosen kommer att genomgå en totalrenovering med återbruk i fokus för att omvandlas till en modern miljö med kontor, labb och produktutvecklingsytor. Här kommer också att finnas möjlighet till odlingsrum och förvaring samt att byggnaden utrustas med solceller på taket och smarta tekniska lösningar för en minskad energianvändning. Med sex entréer och en generös bottenvåning kommer det att finnas en stor flexibilitet som möjliggör lokalindelningar för många tänkbara verksamheter. Konceptet bygger på tanken om delningsekonomi med gemensamma mötesytor och funktioner i entréplanet.

– I Maskrosen finns möjlighet att hyra ytor från cirka 500 kvm och uppåt och vi ser redan ett stort intresse. Här skapar vi förutsättningar för bolag inom de gröna näringarna att växa och utvecklas på campus, samtidigt som platsen ger närhet till SLU och den forskning som bedrivs inom lärosätet. Att bygga om en befintlig byggnad är också ett sätt för Akademiska Hus att nyttja vårt befintliga fastighetsbestånd istället för att bygga nytt, något som är a och o om vi ska nå vårt mål om en klimatneutral verksamhet, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

En del av Green Innovation Park

Maskrosen blir ett viktigt tillskott i Green Innovation Park (GIP) som är en gemensam satsning av Akademiska Hus och SLU i syfte att erbjuda en stimulerande och värdeskapande arena för möten mellan akademi, näringsliv och samhälle. På Campus Ultuna finns idag en stor bredd av företag i olika storlekar, allt från start ups till scale ups och större etablerade företag och branschorganisationer.

Ombyggnaden av Maskrosen planeras att påbörjas i juni 2023 och vara färdigställd i början av 2025.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.