Tio projekt som ska förändra Solna

17 januari 2020

Nya kvarter med en blandning av bostäder och arbetsplatser ska göra Solnavägen till en levande stadsgata.

Bilder: Solna stad, BAU arkitekter, Joliark.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter och under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya lägenheter, kontor och kommersiella lokaler längs den drygt tre kilometer långa vägen – från Råsundavägen i norr till Torsplan och Stockholms innerstad i söder.

Solna stad har sammanställt tio projekt längs Solnavägen som ska utvecklas till en stadsboulevard. 

1. Nya kvarter i Råsunda

700 nya bostäder, en ny byggnad för Telenors svenska huvudkontor och en ny högstadieskola står på platsen där Råsunda fotbollsstadion låg, i nya stadskvarter som länkar samman gamla Råsunda med centrala Solna – i direkt anslutning till tunnelbana och tvärbana.

2. Kvarteret Banken

Det befintliga parkeringsdäcket vid Solna Centrum ska byggas över med 400 bostäder och lokaler för till exempel butiker och restauranger i bottenvåningen mot Solnavägen. Överenskommelsen med Unibail-Rodamco och Besqab ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana.

3. Solnavägen möter tunnelbanans gula linje

Tunnelbanan ska byggas ut i fyra kilometer långa spårtunnlar genom Solna. Den nya linjen knyts samman med gröna linjen vid Odenplan och får tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund (som båda ansluter till Solnavägen) och Arenastaden. Solna stad medfinansierar tunnelbanans utbyggnad inklusive den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund – och stadens medfinansiering finansieras i sin tur genom bidrag från exploatörer när nya bostäder och arbetsplatser byggs i anslutning till den nya tunnelbanan.

4. Nya stadskvarter vid Södra Hagalund

Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund växer nya stadskvarter fram. Vid det planerade torget i anslutning till stationens entré byggs nya hus för bostäder och arbetsplatser. På den ena sidan skapas upp till 600 nya lägenheter, LSS-boende, sociala lägenheter och en ny förskola. På den andra sidan föreslås ett tolv våningar högt kontorshus, som kommer att inrymma Veidekkes nya huvudkontor, andra kontor och verksamheter såsom restauranger, konferens och gym. Överenskommelsen med Veidekke bidrar även till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.


5. Albydal och Solna Access

Arbete pågår med detaljplanen för ny bebyggelse med nya arbetsplatser och lokaler i gatuplan mot Solnavägen, vid Solna Acess i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Överenskommelsen med Vasakronan ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.

6. Hagalunds industriområde blir en levande stadsmiljö

Industriområdet i Hagalund omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och arbetsplatser, i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. I en första etapp planerar Humlegården för cirka 500 lägenheter och en förskola. Projektet bidrar även till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.

7. Bostäder vid Karolinska Institutet

Här bygger Veidekke 250 nya lägenheter och ny förskola på Karolinska Institutets campus, med butiker och service i bottenvåningen mot Solnavägen med närhet till den nya tunnelbanestationen Hagastaden. Överenskommelsen med Veidekke ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.

8. Forskarbostäder på Campus Solna

Akademiska hus bygger 322 forskarbostäder på norra delen av Campus Solna, mellan Fogdevreten och Solnavägen – ett välkommet tillskott för att möta bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen. Bygget beräknas vara färdigt 2020.

9. Ny tunnelbanestation: Hagastaden

(Se punkt 3).

10. Hagastaden

Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att länka samman Solna och Stockholm i den nya framväxande stadsdelen Hagastaden med omkring 6 000 nya bostäder. Här byggs den nya tunnelbanestationen Hagastaden med entréer i både Stockholm och Solna.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.