Tidigare mässområdet på frammarsch

5 december 2017

Nya landmärken i Sollentunas siluett. Den planerade bebyggelsen i Mässområdet innhåller bostäder, handel, kontor och övriga verksamheter.

Mässområdet. Illustration: Tovatt Architects and Planners

Vad kännetecknar Sollentuna kommun och dess näringsliv?

– Sollentuna är en kommun där majoriteten av företagen är små och då främst inom tjänstesektorn, mestadels konsulter inom till exempel ekonomi och juridik. Vi har även medelstora företag inom lättare industri, logistik och entreprenad. Därtill ett antal huvudkontor, bland annat BMW, Pfizer och 3M. Det startas cirka 500 nya företag per år i Sollentuna och så har det varit de senaste åren. Vi har också handel men för att sammanfatta vad som kännetecknar Sollentunas näringsliv är det små- och medelstora företag inom tjänstesektorn och lättare industri/entreprenad.

Anna Hamberg, Näringslivschef, Sollentuna kommun.


Hur kommer Sollentuna utvecklas framöver?

– Vi arbetar med att att revidera vår översiktsplan. Vi vill utveckla Sollentuna så det finns en samklang mellan stad och natur. Därtill vill vi skapa attraktiv bebyggelse för livets alla skeden och det är även viktigt att det ska kännas tryggt i Sollentuna. Hur ser lokalutbudet ut i Sollentuna kommun?

– Lokalutbudet varierar över tid. Ibland ser vi en stor efterfrågan på mindre lokaler, ibland efter större. När vi gör nya detaljplaner strävar vi efter en blandning av bostäder, handel och företag, vilket ökar utbudet av olika typer av lokaler.

Varför ska man etablera sig just i Sollentuna?

– Det finns många skäl, vår geografiska placering, mellan Stockholm och Arlanda, med direkt närhet till E4 är ett av dem. Vi har fem pendeltågstationer i kommunen och inom några år kommer tvärbanan att stanna vid Helenelunds station. Läget ger bra möjligheter för till exempel logistikföretag, samt är en bra och viktig faktor vid rekrytering. Sollentuna kommun gör också ett målmedvetet och metodiskt arbete för att ge stöd till företagare. För fjärde året ligger vi på en andraplats i Svenskt Näringslivsrankingen. Vi hoppas att vårt arbete med att ständigt förbättra kommunens service till företagen ska märkas hos dem, ett kvitto är vår placering i Svenskt Näringslivs ranking.

Vilka nya projekt är på gång i kommunen under 2017 och 2018?

– Under senare delen av 2018 kommer vi sälja mark i verksamhetsområdet Norrsätra. Vi kommer också att gå ut med en markanvisningstävling för kommunens blivande kvarter inom Mässområdet.

Har du några tips till de företag som vill etablera sig i Sollentuna?

– Företagen är alltid varmt välkomna att ta kontakt direkt med mig. Kan jag inte ge dem rätt svar lotsar jag dem vidare i organisationen.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om?

– Vi eftersträvar att ha dialog med intresserade företag om ledig mark samt om om- och tillbyggnad av befintliga lokaler.

Vad behövs för att kommunen ska utvecklas åt rätt håll?

– Att vi har en bra dialog med Sollentunas företag och invånare. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att utveckla kommunen.Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.