Tappad förstaplats bra för företagen

4 maj 2022

Nu när vi vet att Göteborg inte är oslagbart öppnar det för fler utmanare inom sporten logistiketableringar, menar Tobias Jonasson. Samtidigt tvingas Logistikhuvudstaden att växla upp sitt arbete för att så snart som möjligt återerövra titeln som Sveriges bästa logistikläge. Detta gynnar i förlängningen såväl Göteborg som hela Sverige. Allra mest gynnar det företagen och verksamheterna som söker sitt rätta läge.

Tobias.jpg
Krönika av Tobias Jonasson, vd och koncernchef på Insitepart.

Intelligent Logistiks årliga lista över Sveriges bästa logistiklägen har ända sedan starten 2005 haft Göteborg, eller Stor-Göteborg, ohotat i topp. I sin logistiska prakt och förträfflighet har det ”västkustska” logistikläget prenumererat på förstaplatsen. Det enda konkurrenterna tycks ha kunnat sätta sitt hopp till för att bryta dominansen är att regionen av naturens krafter eller möjligtvis kommunal mankraft skulle skiljas från fastlandet och flyta ut till havs. Eller kanske att månens gravitation sätts ur spel och skapar en form av kronisk ebb i inloppet till Skandinaviens största hamn. Men volymerna i hamnen blomstrar och så vitt jag vet är vi göteborgare fortfarande stabilt förankrade till er övriga. Ändå har det hänt. Ett annat logistikläge har lyckats prångla sig förbi på prispallen. Fjolårets tvåa Helsingborg kan numera titulera sig Sveriges bästa logistikläge. Hjälpen för att knipa segern visar sig dock komma från ett helt annat håll.

Bred och tuff konkurrens driver utvecklingen framåt.

Sveriges bästa logistikläge är en inbördes rangordning utifrån logistiska förutsättningar av 25 geografier i Sverige. Listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat. Över tid har kriterierna anpassats för att följa trenderna som påverkar var lager för konsumtionsvaror placeras. I årets version av listan har viktningen justerats, så att nytillkommande ytor ges mer vikt än befintliga. Detta nya sätt att betrakta och bedöma lägena gör att Göteborg får kliva åt sidan i toppen. Den så kallade Logistikhuvudstaden har helt enkelt inte skakat fram ytorna.


Med lite perspektiv på en silvermedalj brukar de flesta tävlingsutövare till slut ändå vara nöjda. För Göteborg, i sammanhanget Sveriges bästa logistikläge, måste dock andraplaceringen 2022 för alltid upplevas som en förlorad guldmedalj. Här finns inget att vara nöjda med. Regionen, som i bedömningen även innefattar Borås och innehåller hela 14 kommuner, har alla egenskaper och förutsättningar för att vara ohotad etta under många år framöver. Hamnen, tillgången på utbildning och forskning samt det starka e-handelsklustret i Borås är logistiktillgångar som övriga deltagare bara kan drömma om. Men till syvende och sist handlar det om vilka etableringar som faktiskt görs. Logistiketableringar är fysiska och kräver etableringsbar mark. Därför blir den nya poängfördelningen på Intelligent Logistiks lista helt följdriktig.

Utan att ha insyn i hur arbetet går till är jag helt övertygad om att ansvariga i Göteborg arbetar aktivt för att ständigt försöka utveckla sin attraktionskraft för nya logistiketableringar. Min förhoppning är likväl att den förlorade förstaplaceringen ska tillföra ny energi och initiativförmåga i detta arbete. Det handlar i första hand om att prioritera upp insatserna för att skapa de rätta fysiska förutsättningarna för logistiken att byggas och verka på. Jag är också säker på att det finns mer att göra i utvecklingen av konceptet Göteborg. Hur man paketerar och samordnar kraften i de ingående komponenterna och hur kommunen möter upp och hanterar dialogen med företagen under etableringsprocessen. Här finns det definitivt mindre kommuner och regioner på listan att lära av.

Precis som i sportens värld så tenderar en idrotts utveckling att hämmas av en alltför stor dominans från ett enskilt land eller utövare. Omvänt driver bred och tuff konkurrens utvecklingen framåt. Nu när vi vet att Göteborg inte är oslagbart öppnar det för fler utmanare inom sporten logistiketableringar. Samtidigt tvingas Logistikhuvudstaden att växla upp sitt arbete för att så snart som möjligt återerövra titeln som Sveriges bästa logistikläge. Detta gynnar i förlängningen såväl Göteborg som hela Sverige. Allra mest gynnar det företagen och verksamheterna som söker sitt rätta läge.

Av: Tobias Jonasson, vd och koncernchef på Insitepart.

(Krönika tidigare publicerad hos Intelligent Logistik)
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.