Svenska fastighetsbolag är tveksamma till AI

29 maj 2024

I en tid där artificiell intelligens (AI) har blivit en integrerad del av vår vardag står även fastighetsbranschen inför en digital transformation. Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024 antyder dock att de svenska fastighetsbolagen är avvaktande till AI. De främsta orsakerna är att tekniken inte anses vara tillräckligt utvecklad och att det inte kommer att fungera i praktiken.

Bild: Schneider Electrics
Bild: Schneider Electrics

När allt fler fastighetsbolag väljer att fokusera på uppkoppling och digitalisering erbjuder AI en ny dimension av möjligheter, inte minst genom att hantera den växande komplexiteten med eltaxan. Teknikens kunskaper i att navigera och optimera dessa utmaningar blir därmed en avgörande tillgång för fastighetsförvaltare. AI kan bland annat möjliggöra optimering av byggnaders energiprestanda i realtid, förutse underhållsbehov och förbättra säkerhetssystem – något som kan ha stor inverkan på bolagens ekonomi, hållbarhet och hyresgästers välbefinnande.

– Genom att integrera AI i byggnaden kan fastighetsägare och förvaltare inte bara minska sin energiförbrukning och sina kostnader utan även förbättra livskvaliteten för de som bor och arbetar i dessa utrymmen. Vi ser att de som varit tidiga med att implementera AI redan kan skörda frukterna, vilket ökar fastighetsvärdet och deras operativa effektivitet. AI är också en av de snabbaste metoderna för att ta itu med hållbarhetsutmaningar och globala miljömål för en bättre framtid, säger Charly Lupart, Vice President Digital Energy, Schneider Electric Sverige.

Trots de positiva effekterna med AI visar det sig att svenska fastighetsbolag är skeptiska. I Schneider Electrics rapport framgår det att endast en tredjedel (33 procent) tror att AI skulle kunna hantera driften av deras uppkopplade lösningar i fastigheten. Av de tillfrågade uppger dessutom 19 procent att de inte tycker att AI är tillräckligt utvecklat, 14 procent säger att tekniken inte kommer att fungera i praktiken och nio procent litar inte på AI. Samtidigt uppger en fjärdedel (25 procent) att de inte vet om AI skulle kunna hantera deras drift.

– Innebörden är fortfarande abstrakt och för många framstår tekniken som något för stort och komplext. Man bör dock inte se AI som något som tar över allt. I själva verket kan man bryta ned dess funktioner i ett mindre antal som man sedan implementerar i organisationen, säger Henrik Nilsson, global VP för R&D på Schneider Electric.

Av de större fastighetsbolagen med över 100 anställda är det närmare en tredjedel som anser att AI skulle kunna fungera om det finns mänsklig övervakning. I de mindre företagen med färre än 20 anställda uttrycker däremot 17 procent en misstro till AI, vilket kan indikera att det finns en större skepticism i mindre organisationer.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.