Svaga lösenord risk för företag

18 januari 2022

Många har sett den ökade distansarbetet som en fristad under pandemin och vill fortsatt arbeta flexibelt även framöver. Senaste års molnmigering har gjort detta möjligt men det kräver också ökad kunskap och stärkta policys för att företags cybersäkerhet inte fortsatt ska äventyras.

Bild: PIxabay
PIxabay

Trend Micro har undersökt svenska företags användande av samarbetsverktyg och molnlösningar. 52 procent har under de senaste åren flyttat över från att använda fysiska servar till en molnlösning, då bland annat för att komma åt företagets information hemifrån. De mest populära molntjänsterna är Microsoft Sharepoint/OneDrive, som används av 23 procent, följt av Google Drive, 16 procent.

Trots den ökade molnmigreringen och att vi blir alltmer digitala – både på arbetsplatsen och i det privata – så är lösenordsslarvet fortfarande utbrett. Rapporten visar nämligen att varannan svensk (50 procent) använder samma lösenord på flera olika onlinetjänster. Samtidigt ger arbetsplatser ofta otillräcklig information gällande hur lösenord bör användas och utformas för att skydda verksamhetskritisk information. Hela 22 procent har inte fått någon information om hur lösenord bör utformas och får styra helt själv över sina lösenord.

Svaga lösenord, bristande utbildning och den mänskliga faktorn utgör då tillsammans stora risker för svenska företag och deras flytt till molnet. Trend Micro har tidigare rapporterat om bristfällig säkerhetsutbildning där knappt hälften (48 procent) av de anställda på svenska företag tycker att de har fått tillräckligt god utbildning i hur man arbetar säkert hemifrån. Oroväckande många, 37 procent, har inte fått någon utbildning alls.

– För många anställda är flexibiliteten i distansarbetet ett alltmer eftertraktat arbetssätt, men med frihet kommer också ansvar för såväl företaget som de anställda, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro Sverige. En fortsatt flexibel arbetsplats tillsammans med ytterligare digitalisering kräver att säkerhetsfrågan tas för vad det är, ett hot för hela verksamheten. Där bör alla göra sitt yttersta, men det finns också tjänster som kan hjälpa till på traven.

Trend Micro Vision One är en plattform som utvidgar upptäckt och hantering av cyberangrepp (XDR). Den ger säkerhetsteam bättre möjligheter att få en tydligare och bredare bild av aktuella cyberhot och kunna agera snabbare på dessa. Med plattformen kan IT-personal undersöka säkerhetsproblem snabbare, identifiera skadliga mönster och komplexa angrepp, samt förstå trender och sitt översiktliga säkerhetsläge, och därigenom bedöma verksamhetens säkerhetsrisker på ett proaktivt sätt.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.