Svårt hitta mindre industrilokaler

7 december 2017

2014 flyttade företaget Soul Skis sin tillverkning av handgjorda skidor från Småland till Fältspatsgatan 3 i Högsbo. En industrilokal på 200 kvm med bra in- och utlastningsmöjligheter stod på kravspecen men det magra utbudet försvårade lokalsökningsprocessen. Ett industrihotell med mindre hantverkslokaler skulle gynna många företag, menar delägare Kristian Berggren.

Soul Skis startade sin unika tillverkning av handgjorda skidor i ett garage i Småland men flyttade tillverkningen till Göteborg 2014 och har redan börjat växa ur sina lokaler. Att det för tre år sedan blev just Högsbo var mest en slump.

Bra relation gynnar alla

– Hela lokalsökningsprocessen var ny för oss, menar Kristian Berggren. Och att hitta den typen av lokal vi var ute efter var inte lätt. Vi behövde en industrilokal på 200 kvm med bra in- och utlastningsmöjligheter då vi har många leveranser. Men utbudet var fattigt. När man efter ett tag kom i kontakt med Platzer Fastigheter föll en hel del pusselbitar på plats.

– Platzer hade den här lokalen på Fältspatsgatan och var villiga att göra de justeringar vi ville. Det är viktigt att hitta rätt fastighetsägare och det hade vi turen att göra. Rätt fastighetsägare, som förstår ens verksamhet och vet vad man vill göra och vart man ska, är A och O. Platzer känns moderna, de är lätta att få tag på och vi har även kunnat förhandla om en hel del vilket varit viktigt för oss. Om vi framöver beslutar oss för att byta lokal går ju frågan först till Platzer eftersom de skött allt bra. Att skapa en bra relation gynnar båda parter. Som hyresgäst har man ju egentligen ingen anledning att vara lojal mot sin fastighets-ägare men de är i sin tur ganska beroende av oss hyresgäster.

Högsbo är en bra plats

Sedan flytten för tre år sen har verksamheten för Soul Skis verkligen rullat på.

– Det har kanske gått lite för bra, konstaterar Kristian Berggren med ett leende. Lokalen har fungerat fint men är nu i minsta laget. Men Högsbo är en bra plats för oss, vi gillar området. Det ligger bra till rent geografiskt, nära både in- och utfartsleder och centrum. I dag känns det som om många områden är expansiva och vill förbättra sig, Högsbo är ett av dem. Det går nog inte längre att bara hyra ut en lokal i en skabbig fastighet. Mindre lokaler för fler Men det finns en hel del att göra för de som söker lokal för mindre industriverksamhet, menar Kristian Berggren.

– När vi sökte lokal fick vi höra av fastighetsägare att det var enorm efterfrågan på just industrilokaler om 200 kvm. Men det finns i stort sett inga och det är verkligen synd att de möjligheterna är så begränsade. Det kan hämma många företags utveckling, exempelvis små hantverkare och de som behöver ateljéer. Jag tycker att man borde göra plats även för den här typen av företag, inte bara de som behöver kontor. Någon borde bygga ett stort industrihotell och erbjuda små lokaler för tillverkning, med kortare avtal. Grunden ska vara bra när det gäller ventilation och annat men sedan ska hyresgästerna själva få stå för anpassningen. Jag tror det finns många som hade nappat på det konceptet. I ett sådant sammanhang hade man dessutom kunnat dra nytta av varandra och samordna transporter och materialinköp m m. Den bollen passar jag vidare till fastighetsägarna. Just kortare avtal är viktigt och önskvärt för många, tror Kristian Berggren.

– Att skriva på för flera år är ett risktagande för oss som hyresgäst. Tre år är en lång tid för ett litet företag som vill växa. Många skulle istället behöva hyra på årsbasis. Men mitt råd är att förhandla med sin fastighetsägare, det finns en hel del man kan göra.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.