Stort avtryck i den nya staden

15 januari 2019

Det finns stora planer för Göteborg och fler och fler byggkranar tar nu plats i staden. En av de högsta står precis där nya Hisingsbron kommer att landa på fastlandet. Här bygger Vasakronan kontorshuset Platinan som, med sina 72 meter och ett markavtryck stort som en fotbollsplan, blir ett mäktigt landmärke i den nya staden.

I det som kallas Vision Älvstaden ska 5 000 000 kvm byggas i Göteborg, på en yta lika stor som Halmstad. Tanken med det gigantiska stadsutvecklingsprojektet är att binda ihop de båda älvstränderna, inte minst genom den nya Hisingsbron som öppnar lagom till stadens 400-årsjubileum 2021. Vasakronan är först ut att bygga kommersiella ytor i det som i visionen kallas Centralenområdet och deras kontorshus Platinan kommer i allra högsta grad att bidra till förändrad stadsbild i området kring det nya brofästet. 


Bilder: TMRW/Vasakronan Bild nederst höger: TMRW/Stadsbyggnadskontoret
 

Nu händer det

– Det börjar verkligen hända grejer nu och det känns riktigt roligt att få vara en del av detta, konstaterar både Daniel Jighede, Uthyrningschef och Niklas Simonsson, Projektuthyrare, Vasakronan.

– Redan inom ett år kommer man förstå att stadsbilden blir en helt annan, menar Daniel Jighede. 

Just nu är det dock en byggarbetsplats då både brobygget och uppförandet av Platinan har startat. Sakta men säkert levandegörs området och Vasakronan är inte ensamma om att satsa.

– Nedsänkningen av 45:an pågår och Regionens Hus är redan klart och kommer snart att generera ett flöde av folk från andra delar av centrum. Även andra fastighetsägare tar ansvar och utvecklar både hus och hela kvarter. 

Vad som komma skall

Vasakronan har flera fina möjligheter och byggrätter i området och detaljplanen för framtiden ligger klar. Men att starta med just Platinan kändes självklart. 

– Platinan var en bra volym att börja utveckla och påverkas inte av något som händer i närheten, menar Niklas Simonsson. Huset blir en fantastisk dragare för hela det här området. 


Kontorshuset blir 72 meter högt med ett gigantiskt markavtryck där tre stycken Läppstiftet skulle kunna få plats. 


Just nu gjuts trapphusen och en kran som mäter 80 meter ger en liten hint om vad som komma skall. 

– Platinan kommer med sina 60 000 kvm att utgöra ett helt kvarter, fortsätter Niklas. Kontorshuset blir 72 meter högt med ett gigantiskt markavtryck där tre stycken Läppstiftet skulle kunna få plats. 

– Det blir ett stort hus som kommer att synas och som inte kan jämföras med någon annan byggnad i staden, menar Daniel Jighede. 

Inflyttning 2022

Just nu kommunicerar Vasakronan med marknaden och har flera spännande spår att arbeta med. 

– Eftersom det är tre år kvar till inflyttning, Q1 2022, blir det automatiskt stora företag vi pratar med. Företag som måste vara ute i god tid, menar Niklas Simonsson. Det är väldigt tydligt att många, oavsett bransch, ser över och moderniserar sitt sätt att arbeta nu. Alla vi pratar med är inne i den processen. Man planerar för att möta de nya behoven, stärka sitt varumärke och tydligt visa för befintliga och nya medarbetare att man är en modern och attraktiv arbetsgivare.

– Den typen av företag som vi pratar med behöver ha tydliga besked så det är väldigt tacksam att bygget är i full gång och att projektet inte är styrt av något annat. Att vi kan kommunicera en faktisk tidpunkt för inflyttning är en av våra styrkor, fortsätter Daniel Jighede. 


Många styrkor

Men det finns fler starka kort att prata om. Att Scandic valt att göra sin största satsning på länge och öppnar ett hotell om 25 000 kvm med 452 rum, skybar på våning 14, restauranger och stora konferens- och eventytor med mera, är ett av dem.

– Scandic tar flera steg framåt med sitt hotell i Platinan, menar Niklas Simonsson.

 Beslutet om att medvetet knyta upp ett hotell tidigt i projektet skapar både trygghet och liv dygnet runt och driver ett ständigt flöde av människor. All service skapar dessutom fina synergieffekter.

Scandic tar våning 3-8 i besittning och förutom fyra lokaler med service i bottenplan kommer resten av Platinan att bestå av 10 våningar kontor om sammanlagt cirka 

26 000 kvm. Och våningsplanen blir rejäla, de största 4 500 kvm. 

– Alltså kan ett relativt stort bolag faktiskt få plats på ett enda våningsplan, berättar Daniel Jighede. Den ytan motsvarar kanske sju plan i ett klassiskt kontorstorn. 

Men Platinan är verkligen ett tacksamt hus även när ytorna kommer att behöva delas, fortsätter Niklas Simonsson. 

– Vi kan dela ett plan på fem sätt utan att förstöra volym och ytor, där minsta kontorsytan blir knappt 400 kvm. Det finns en inbyggd flexibilitet som betyder att företag kommer att kunna både öka och minska sina ytor under hyrestiden. Det är roligt att se att Platinan klarar av de moderna företagens olika behov och sätt att jobba. Vi ser att bolagen attraheras mycket av möjligheten att kunna sitta samlat på ett våningsplan för att uppnå sitt mål med sin flytt. Det är en förutsättning säger flera, vilket vi är tacksamma för.

För att erbjuda ännu mer flexibilitet kommer Vasakronan också att erbjuda ett eget coworkingkoncept, främst för hyresgästerna. 

– Vi kommer att satsa på coworking i egen regi, men inte av det traditionella slaget, förklarar Daniel Jighede. Få företag vet hur deras närmaste framtid kommer att se ut så istället för att våra hyresgäster ska behöva ta risker och sätta sig i för stora lokaler vill vi istället kunna erbjuda dem projektytor eller liknande. Antagligen viger vi ett helt våningsplan till det här coworkingkonceptet.