Storslagna planer i Flemingsberg

21 maj 2019

Stockholm South Business District – så kallas det nya området som ska förvandla Flemingsberg från en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningshubb.

Illustration: Huddinge kommun

50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. De storslagna planerna för ”Flempan” innefattar en rad olika delar som i slutändan ska bli ett ledande internationellt affärsdistrikt. Hösten 2018 godkände Huddinge kommun avsiktsförklaringen mellan kommunen och ett konsortium däribland fastighetsbolaget Fabege kommer att inneha en central roll. 

- Vi pratade med flera aktörer på marknaden för att se om någon annan delade vår vision. Flemingsberg är ingen kontorsmarknad i dag och det var inte lätt att hitta en aktör. Att skapa ett nytt kontorsläge är svårt, men Fabege var en av dem som såg en stor utvecklingspotential i Flemingsberg, säger Linda Lövkvist, projektchef på Mark- och exploateringsavdelningen på Huddinge kommun.

80 hektar stort

I planprogrammet ingår hela Flemingsbergsdalen. South Stockholms Business District är en del i det programmet och ska bli ett kluster med kontor där den största delen av arbetsplatserna kommer att hamna. Totalt 600 000 kvm med nya kontor och handel kan komma att byggas inom det 80 hektar stora planprogramsområdet. 

- Vi är i ett tidigt planeringsskede. Innan man börjar med detaljplanerna måste man få ihop en strukturen och helheten. Det måste vara genomtänkt så att det blir en bra slutprodukt. Vi har precis beslutat att vi ska gå ut på samråd i höst då går vi ut och visar allmänheten och andra myndigheter tankarna kring utvecklingen, säger Linda Lövkvist.


Vårt arbete handlar om att skaffa bättre förutsättningar för att utveckla Flemingsberg som en nod i södra Stockholm.


Utvecklingen av Flemingsberg innebär också att södra Stockholm nu tar upp kampen med centrala och norra Stockholm som i dag har ett stort försprång med kontor och arbetsplatser. Med regionala och nationella investeringar som redan är beslutade har Flemingsberg goda förutsättningar för att växa och skapa en balans i Stockholmsregionen. 

- Vårt arbete handlar om att skaffa bättre förutsättningar för att utveckla Flemingsberg som en nod i södra Stockholm. Majoriteten av arbetsplatserna finns i andra delar av regionen. Genom att skapa fler arbetsplatser på södra sidan kan vi skapa en region i bättre balans, vilket bland annat betyder att vi kan utnyttja kollektivtrafiken och trafiken i vägnätet bättre och skapa bättre förutsättningar för människors vardag, säger Linda Lövkvist.

Stora investeringar

Det gigantiska området kommer att byggas i etapper. Tidplanen sträcker sig ända fram till 2050 och Stockholm South Business District fram till 2035. De första kontorshusen kan dock redan börja byggas mellan 2021-2022. Fabege och konsortiet bedömer att de kommer att investera 30 miljarder i projektet. Den sammanvägda investeringen för hela Flemingsbergsdalen, det vill säga privata, regionala och statliga investeringar, är på 54 miljarder kronor. 

- För kommunens del kommer det att göras stora investeringar i form av infrastruktur, skolor och förskolor. Tanken är att det här ska bekostas framför allt med utveckling av vår egen mark och bidrag från exploatörer. I avtalet med konsortiet köper de kommunal mark och de pengarna använder vi för att investera i området. En del av finansieringen sker också från statligt håll. I det stora hela är kommunens investering en väldigt liten del av den totala summan, säger Linda Lövkvist.


Det var lite olyckligt att folk trodde att Flemingsberg skulle byta namn, men det har aldrig varit avsikten. 


Namnet Stockholm South Business District har varit en het potatis för invånarna i Flemingsberg. När området lanserades höjdes kritiska röster och många trodde att ”Flempan” nu skulle gå under ett främmande internationellt namn. Men att ett officiellt namnbyte skulle vara aktuellt är en missuppfattning, menar kommunen. 

- Namnet sattes av Fabege i marknadsföringssyfte för kontorsklustret. Det var lite olyckligt att folk trodde att Flemingsberg skulle byta namn, men det har aldrig varit avsikten. För oss är Flemingsbergsdalen hela utvecklingsområdet och Flemingsberg kommer inte att byta namn, säger Linda Lövkvist. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.