Storsatsning i Malmö Industrial Park

1 maj 2018

I Malmö Industrial Park har Skanska redan byggt ett kubiklager, fastighetsbolaget Catena planerar att uppföra logistikbyggnader för e-handelslösningar. Nu utreder även Ikea möjligheterna till att etablera sig i den nordligaste delen av Malmö Industrial Park.

Det stora verksamhetsområde som håller på att ta form i Norra hamnen i Malmö kallas Malmö Industrial Park och rymmer stora ytor för verksamheter med behov av trimodala transporter – transporter till sjöss, på spår och på väg – med hamnanknytning.


De verksamheter som etableras i området ska bidra till ökad sysselsättning i Malmö, stärka hamnens befintliga verksamheter och öka mängden gods över kaj. Efter Skanskas kubiklager, Catenas planerade logistikbyggnader för e-handelslösningar är turen nu kommen till Ikea som utreder möjligheterna att etablera sig i den nordligaste delen av Malmö Industrial Park.


– Jag välkomnar satsningen som naturligtvis kommer att leda till nya jobb. Intresset från Ikea visar också att vi har valt rätt strategi i vår inriktning för hamnen. E-handel av skrymmande varor underlättar för många människor och minskar bilberoendet, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.


Markanvisningsavtal godkänt

Tekniska nämnden har  godkänt markanvisningsavtal för ny logistik- och lagerverksamhet.


Malmö stad anvisar Ikea ett markområde som består av delar av fastigheterna Hamnen 22:163 och Hamnen 22:164, för uppförande av en logistikbyggnad med 100 000 kvadratmeter tomtyta, plus en option om ytterligare 50 000 kvadratmeter direkt väster om den aktuella markanvisningen.


– Det är glädjande att Ikea visar intresse för Malmö Industrial Park. Här finns möjligheter till e-handelslösningar och logistik i bästa, strategiska läge, säger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.


Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande, säger:

– Jag gläds åt att Ikea fortsätter att investera i Malmö. Det här blir ett välkommet, stort tillskott av just den typen av arbetstillfällen som många Malmöbor behöver. Etableringen av den här anläggningen passar också väl in i Norra hamnens profil.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.