Stora fastighetsbolag vill bli mer uppkopplade

28 mars 2024

Svenska fastighetsbolag med fler än 100 anställda vill bli mer uppkopplade men kan inte för att de saknar tillräckliga resurser. Detta visar Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024. Samtidigt anges just ekonomiska skäl som den främsta drivkraften till varför företagen väljer att investera i uppkopplade fastigheter.

Bild: Schneider Electrics
Bild: Schneider Electrics

Schneider Electrics undersökning visar att sju av tio (69 procent) fastighetsbolag med över 100 anställda vill koppla upp sina fastigheter mer. För de flesta (81 procent) av bolagen saknas dock tillräckligt med resurser för att investera – trots att den främsta anledningen till att satsa på lösningar inom IoT (Internet of Things) och uppkopplade fastigheter är ekonomin.

Totalt sett anser fler än hälften (52 procent) av de svenska fastighetsbolagen att de inte har något behov av att koppla upp sina fastigheter ytterligare. För de mindre aktörerna, med färre än 19 anställda, är intresset lägst då endast var tredje (33 procent) företag önskar att deras fastigheter var mer uppkopplade.

– Antalet uppkopplade fastigheter fortsätter att öka. Många bolag väljer nu att optimera sina uppkopplade byggnader med tillhörande digitala tjänster. Tittar man däremot på de större fastighetsbolagen så ser behovet och önskan annorlunda ut. Digitaliseringens snabba framfart är ett problem för vissa men med tanke på att investeringen lönar sig genom fastighetens marknadsvärde är det alltid värt att investera i uppkoppling och energieffektivitet, säger Charly Lupart, Vice President Digital Energy, Schneider Electric Sverige.

Rapporten visar även att samtliga respondenter med fler än 100 anställda har satsat på lösningar inom energieffektivisering för att sänka sina kostnader. Samtidigt har hälften (50 procent) av fastighetsbolagen valt att investera i detta för att öka välbefinnandet hos sina anställda, för att deras hyresgäster ska bli nöjda eller för att öka produktiviteten. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.