Stora förändringar på gång

18 maj 2021

Efter ett år med pandemin presenterar Castellum vårens stora undersökning på temat Framtidens arbetsliv. Den ger ett unikt perspektiv på hur pandemin påverkat svenskarnas syn på arbete, kontor, flexibilitet och samarbete – och indikerar stora förändringar.

Bild: Castellum

- Rapporten ger värdefull kunskap för utformningen av morgondagens arbetsplatser, säger Henrik Saxborn, vd på Castellum, som beställt den stora undersökningen med över 2 000 kontorsarbetare.

Under ett drygt år med pandemin har det svenska kontorslandskapet skakats i sina grundvalar. Hur, var och när ska vi arbeta i framtiden? Svar och ledtrådar ges i rapporten ”Framtidens arbetsliv 2021” . Rapporten sammanfattar och utvecklar resultatet från den undersökning som Axiom Insight genomfört på uppdrag av Castellum, och som utgör den tredje rapporten i serien Framtidens arbetsliv.

Kortfattat kan sägas att svenskarnas inställning till jobbet ändrats mycket på ett år. Men så var det ju knappast något vanligt år…

Några snabba insikter:

Pandemin har fått oss att söka trygghet – heltid är det stora idealet.

Vi har blivit mer lojala, och vill stanna längre på samma jobb.

Samtidigt har behovet av ökad flexibilitet skjutit i höjden.

Vi vill själva välja var vi ska jobba efter corona – kontoret, hemmet eller annan plats.

Vi har höga förväntningar på att arbetsgivaren ska hjälpa oss med livspusslet.

Kontorslandskapet är på väg ut och coworking har aldrig varit hetare.

Medan vaccinet nu rullas ut står många företag inför utmaningen att anpassa sina arbetsplatser till det nya normala. Men vad är det egentligen medarbetarna förväntar sig, och hur har bilden av en attraktiv arbetsplats förändrats under pandemin? 

Läs hela rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.