Stjärntätt i Karlastaden

28 september 2018

Att Nordens högsta hus, Karlatornet, ska byggas i Göteborg, har nog inte många missat. Nu har man också namngett resten av de hus som tillsammans ska bilda hela Karlastaden. Alla med koppling till mytologi och stjärnbilder med olika typer av innehåll. Den nya stadsdelen som ska uppföras på Lindholmen i Göteborg är ett joint venture mellan Serneke och NREP.

Karlastaden.jpg
Bild: Karlastaden Utveckling

Karlatornet i kvarter Karlastaden kommer att få sällskap av sju andra byggnader som nu fått sina namn. För att namnen ska passa ihop med gatunamnen har även byggnadsnamnen koppling till mytologi och stjärnbilder. 

Lynx

Byggnaden som tidigare haft benämningen Kvarter 3 kommer att heta Lynx. Lynx betyder lodjur på latin vilket är passande då byggnaden är belägen på Lodjursstråket. Detta är en blandfastighet där högsta delen är 17 våningar och innehåller cirka 110 bostäder och 5 våningar kontor samt butiker och restauranger i bottenplan. 

Auriga

Auriga, tidigare Kvarter 7, ligger vid Kuskens gata och stjärnbilden Kusken heter Auriga på latin. Högdelen är 36 våningar med 30 våningar bostäder. Auriga är en av de större byggnaderna där det både ryms kulturcentrum, förskola, kontorslokaler samt butiker och restauranger i bottenplan.

Callisto

Byggnaden som idag har benämningen Kvarter 2 får namnet Callisto då den angränsar till Callistotorget. Callisto är namnet på Jupiters näst största måne och solsystemets tredje största. Byggnaden är en kontorsfastighet på 7 våningar med lekplats på taket som hör till förskolan i Auriga. I bottenplan blir det butiker och restauranger.Virgo

Tidigare Kvarter 4 får namnet Virgo efter den latinska versionen av stjärnbilden Jungfrun. Virgo blir ett bostadshus på 27 våningar med butiker och restauranger i bottenplan.

Cassiopeja

Då Cassiopejagatan går mellan Karlatornet och tidigare Kvarter 5, kommer byggnaden att få namnet Cassiopeja. Cassiopeja är en stjärnbild på norra stjärnhimlen, där stjärnorna bildar något som liknar ett W. Byggnaden blir ett tornhus på 43 våningar som kommer att innehålla bostäder, butiker och restauranger i bottenplan samt eventuellt kontorslokaler.

Aries

Kvarter 6 kommer att heta Aries vilket betyder vädur på latin. Aries är även en stjärnbild på norra stjärnhimlen. Byggnaden har totalt 12 våningar med bostäder samt butiker och restauranger i bottenplan. Troligtvis kommer det även att finnas en livsmedelsbutik på bottenplan.

Capella

Capella är namnet på den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Kusken. Då Kvarter 8 angränsar till Kuskens gata får byggnaden namnet Capella. Capella blir ett blandkvarter med bostäder på 17 våningar och troligtvis äldreboende, gymnasieskola, BmSS-boende (Bostad med Särskild Service) samt vårdcentral.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.