Starkt företagsklimat

31 maj 2022

Mölndals kommun kammar hem ett toppbetyg från sina företagare, och Lilla Edet klättrar mest i regionen. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen som presenteras i dag. För andra året i rad får kommunerna i Göteborgsregionen ett högt snittbetyg för sitt företagsklimat.

gbg.jpg
Bild: pixabay

I den senaste mätningen av den kommunala servicen till företagen når Göteborgs Stad och Göteborgsregionen ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 71. Det anses vara ett högt betyg enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – då krävs ett NKI på minst 70. Därmed backar Göteborgs Stad två steg gentemot året innan, vilket också innebär ett steg ner för regionen som helhet. Men resultaten är ändå näst bäst sedan mätningarna startade på nationell nivå 2012.

– Det gläder mig att företagarnas betyg på servicen i Göteborgsregionens kommuner ligger kvar på höga nivåer även under 2021. Förvaltningarna behöver bibehålla sitt starka fokus på att ge god service, och många lyckas väl med det. Vårt mål är att ha bäst företagsklimat bland storstadskommunerna enligt Insikt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Vårt mål är att ha bäst företagsklimat bland storstadskommunerna.

I den tävlingen blev nu en andra plats – och ordningen har kastats om. Malmö är denna gång i topp med ett NKI på 74 före Göteborg på 71, följt av Stockholm som sjönk till ett NKI på 70. Nationellt har trenden med allt bättre resultat varje år också planat ut.

– Sättningen vi har i betyget beror dels på att livsmedelstillsynen i Göteborgs Stad tappar något från det mycket höga omdömet året innan, dels på att vi tyvärr återigen har fått kö till bygglov i staden. Antalet bygglovsärenden har ökat kraftigt under pandemin. Men jag vet att det jobbas hårt på att hantera det, säger Patrik Andersson.


Mölndal utmärker sig 

Sex av 13 kommuner i Göteborgsregionen förbättrar sitt resultat jämfört med förra året, medan fem kommuner faller ut sämre. För två är resultatet oförändrat respektive saknas.

Störst förbättring jämfört med förra året står Lilla Edet för, som ökar med sju enheter från 70 till 77, tätt följda av Mölndal, som ökar med sex enheter från 75 till 81. Mölndal är därmed den GR-kommun som får högst totalbetyg och den enda i regionen som når ett NKI på över 80, vilket SKR klassar som ett mycket högt NKI.

I årets ranking är det endast fyra större kommuner (med mer än 40 000 invånare) som når ett NKI på över 80 – Nacka, Lidingö, Järfälla och Mölndal. Mölndal placerar sig därmed åter i toppskiktet bland de större kommunerna.

– Det är imponerande att Mölndal inte bara lyckas behålla, utan till och med förbättra sina redan höga betyg i årets mätning. De har dessutom en jämn kvalitetsnivå, eftersom samtliga sex myndighetsområden som ingår i mätningen får höga betyg, säger Kajsa Dahlsten, processledare och kvalitetsansvarig för Insiktsmätningen på Business Region Göteborg.

Mölndal och Lilla Edet tillhör därmed också de kommuner som har förbättrat sitt resultat mest sedan 2012 då mätningarna infördes på nationell nivå, med ökningar på 15 respektive 13 indexenheter. Allra största förbättringen står dock Kungälv för som har ökat hela 23 enheter till index 76 i år.

–  Insiktsmätningen fyller en viktig funktion som verktyg för att uppnå ständiga förbättringar, vilket Kungälv visar är fullt möjligt. Företagen i vår region lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Då behöver vi inom kommunerna ständigt skruva på vår verksamhet för att kunna ge en god service, med effektiv handläggning och smidig ärendehantering. Och kanske ännu viktigare, ha en positiv attityd och visa förståelse för företagarens villkor. Det är avgörande för ett gott företagsklimat, säger Kajsa Dahlsten.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.