Stark efterfrågan i Göteborg

14 september 2018

Med en hyresökning på tre procent i fjol så är Göteborgs kontorsmarknad fortsatt het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de mest centrala delarna ha nått 3 300 kronor per kvadratmeter och år. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

Även om visst smolk kan anas i konjunkturbägaren, i form av avtagande konsumtionstillväxt, svagare tillväxt i omvärlden och osäkerhet i ljuset av Riksdagsvalet, så är efterfrågan fortfarande stark på fastighetsmarknaden. Vakanserna sjunker och hyrorna stiger inom både kontors-, handels-, industri- och logistiksegmenten. I kombination med fortsatt låga räntor innebär detta att fastighetsinvesteringar fortfarande är attraktiva, även om en viss avmattning har kunnat noteras i bland annat bostadssegmentet. Långsiktiga trender som ökad andel aktivitetsbaserade arbetsplatser, fler coworking-aktörer, e-handelns framväxt, digitaliseringens påverkan, m.m. driver också på och förändrar fastighetsmarknaderna.
Kontorsyta fortsätter att vara något av en bristvara i Göteborg. Vakansgraden är nere på tioårslägsta och hyrorna stiger. I de centrala delarna bedöms hyran nu till 3 300 kronor per kvadratmeter och år, vilket är drygt tre procent högre än för ett år sedan. Även utanför innerstaden pressas hyresnivån uppåt av stark efterfrågan och nyproduktion. Med start från 2019 väntas dock ökat utbud av nyproducerad kontorsyta att tillta som bör innebära att utbudet kommer mer i balans med efterfrågan.

- Trycket på kontorsmarknaden i Göteborg är fortsatt högt. Företag efterfrågar moderna, effektiva och flexibla kontorslokaler i bra lägen så de utvecklingsprojekt som är på gång fyller väl den efterfrågan som finns. I takt med att nya projekt i attraktiva lägen färdigställs så kan man också förvänta en fortsatt hyresuppgång i dessa produkter, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.