Staffanstorp öppnar för nybyggnation

29 oktober 2019

I Staffanstorps nya stadsdel, Sockerstan, erbjuds nu mark för nybyggnation med möjlighet att uppföra byggnader om totalt ca 20 000 kvm BTA, skriver kommunen på sin hemsida.

Staffanstorp 1.jpg
Bilder: Staffanstorps kommun

Det gamla Sockerbruksområdet omvandlas till en tät, levande och inbjudande blandstad med en variation av boendeformer, kontor, service, butiker, kultur och rekreation. Den gamla bruksmiljön som bevaras ger Sockerstan en unik karaktär och identitet, som knyter an till stadsdelens historia.

- Det här området har en spännande historia och nu finns möjlighet för den som vill utforma en minst lika spännande framtid, säger Karolina Gnosspelius, tf Stadsbyggnadschef, Staffanstorps kommun, i ett pressmeddelande.

Staffanstorps kommun är i slutskedet av detaljplaneläggningen av Sockerstan etapp 1 och söker nu aktörer som är intresserade av att utveckla stadsdelen vidare.


Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.