Stadsomvandlingen i Kiruna tar fart

8 juni 2021

Kiruna stadskärna är under utveckling. Nu startar bygget av det nya stadstorget som utgör en central del i den nya stadsomvandlingen. Tyréns har fått i uppdrag av Tekniska Verken i Kiruna att byggleda byggnationen av Stadstorget.

Bild: White arkitekter och Ghilardi+Hellsten arkitekter.
Bild: White arkitekter och Ghilardi+Hellsten arkitekter.

– Stadsomvandlingen i Kiruna har pågått sedan flera år tillbaka och torgmiljön är en viktig del i utvecklingen. Det känns fantastiskt roligt att forma stadens nya mötesplats där kirunabor möter såväl natur som kultur och konst, säger Micael Gunillasson, ansvarig byggledare på Tyréns.

2014 antog Kiruna Kommun en utvecklingsplan för att skapa en tät och blandad stad med tydlig identitet. 2015 formulerades en vision för nytt stadstorg och stadspark som utgörs av en stark identitet och en självklar mötesplats som är tillgänglig för alla.

2017 påbörjades en systemhandling för utformning av torget som Tyréns var delaktig i. Tyréns fick sedan uppdraget att detaljprojektera det nya Stadstorget och under våren blev det klart att Tyréns även fått förtroende att ansvara för byggledning av torget som nyligen inletts.

– Nu väntar 6 000 kvadratmeter marksten som ska anläggas i olika skiftande färger och nyanser, vilket kommer göra sig fint tillsammans med planerade konstverk, lekytor och gröna växtbäddar, säger Micael Gunillasson.

Grönska är en viktig del i utformningen av torgytan där den arktiska naturen spelar huvudrollen. Torget berättar också en historia genom flera kulturbärande inslag så som det tidigares stadshusets klocktorn som blivit placerad vid nya Stadshuset, Kristallen. Även yrkesverksamma konstnärer har bidragit med konstnärlig gestaltning av Stadstorgets utemiljö.

Projektet är uppdelat i två etapper, varav första etappen nyligen startat och omfattar den norra delen. Etapp två påbörjas under 2022 för resterande del och hela torget förväntas vara klart hösten 2022.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.