Staden väljer Gamlestads torg

23 januari 2018

Platzer Fastigheter har tecknat ett 10-årigt hyresavtal på 6 570 kvm på Gamlestads torg med Göteborgs Stad. Det är de nya förvaltningarna inom förskolan och grundskolan som kommer att starta upp sin verksamhet vid den nya knutpunkten i Gamlestaden. I augusti flyttar förvaltningarna in i det nya huset om sammanlagt 17 000 kvm.

Just nu pågår en omfattande utveckling av Gamlestaden. Stadsdelen ska växa, förtätas och knyta sig än närmre centrala Göteborg. På Gamlestads torg bygger Platzer två hus som ska stå klara sommaren 2018. Med Västtrafiks resecentrum i bottenplan på det 17 våningar höga huset blir Gamlestads torg en viktig knutpunkt i framtidens Gamlestaden.

Platzers hus med sammanlagt 17 000 kvm moderna kontor innebär ett helt nytt tillskott till Gamlestaden. Ett 10-årigt hyresavtal för en kontorslokal på Gamlestads torg på 6 570 kvm har nu tecknats mellan Platzer och Göteborgs Stad, där de nya förvaltningarna för förskola och grundskola ska samlokaliseras. Det blir en aktivitetsbaserad kontorslösning och inflyttningen är planerad till augusti 2018.

- Vi ser fram emot att starta upp de nya förvaltningarna inom förskolan och grundskolan på en så historisk och intressant plats som Gamlestaden. När vi valt var förvaltningskontoren ska placeras så har tillgängligheten varit viktig. Närheten till centralstationen och det nya resecentret är av stor vikt, liksom de goda möjligheterna att kunna cykla till jobbet, säger Ulf Högberg, som ansvarar för lokaler inom ramen för bildandet av förskole- och grundskoleförvaltningar inom Göteborgs Stad.

- Vi är glada att Göteborgs Stad väljer att starta upp de nya förvaltningarna på Gamlestads torg. Huset lämpar sig väl för nya arbetssätt, där stor hänsyn tas till att skapa stimulerande och goda arbetsmiljöer. Vi är övertygade om att lokalerna tillsammans med det unika läget kommer ge staden precis det de behöver, säger Ulf Lindén, marknadsområdeschef på Platzer.

Gamlestads torg är bara början på vad Platzer vill göra i Gamlestaden och just nu jobbar man aktivt med pågående planprocesser i området. Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.