Stöd den cirkulära processen

4 november 2021

Att köpa nytt och slänga gammalt vet de flesta inte är hållbart i längden. Hur gör man då för att ställa om till ett cirkulärt tänk och ta tillvara på de kontorsmöbler man redan har? ”En av de största fördelarna är att man redan har produkten, det behövs ganska små ändringar för att göra stor skillnad”, säger Mikael Sandqvist, Arbetsplatsmiljö AB.

Ni kanske precis har börjat gå tillbaka till kontoret efter en lång tids hemarbete på grund av pandemin och går i tankarna på en uppfräschning av kontoret. Kontoret ska möbleras om, de gamla möblerna ska ut, och nya ska in. Slit- och slängmentaliteten sätter stora spår på såväl miljön som ekonomin för ett företag, därför slår Mikael Sandqvist, en av grundarna till Arbetsplatsmiljö AB, ett slag för återbruk av befintliga möbler.

Små ändringar gör stor skillnad

– Tittar man 10–15 år tillbaka var företagen ganska konstanta, kontoren och möblerna byttes inte lika frekvent. Man pratade inte lika mycket att genom möblerna stärka sitt varumärke. Idag är varumärkesbyggande jätteviktigt och möblerna får en kortare livscykel. Detta på grund av uppköp, sammanslagningar och nya arbetssätt. Istället för att fundera på vad man kan göra med det man har kastar man sakerna istället och köper nytt. Det tror jag är en farlig utveckling.

Ekonomiskt pratar vi 30-40 procents besparingar genom att nyttja det man redan har och göra en form av re-design. 

Nu när vi börjat återgå till det normala och summerar pandemins faktiska påverkan på företagen, där exempelvis likviditeten satts i gungning, är den absolut bästa effekten att titta inåt och se på det man redan har idag.

– En av de största fördelarna är att man redan har produkten, det behövs ganska små ändringar för att göra stor skillnad. Ekonomiskt pratar vi 30–40 procents besparingar genom att nyttja det man redan har och göra en form av re-design. Ibland hör man folk säga att återbruk brukar bli dyrare, men jag tror också att många förväxlar begreppen återbruk och hållbarhet, säger Mikael Sandqvist.

Skillnaden mellan återbruk och hållbarhet är för många inte helt glasklar. Köper man en ny produkt, som är hållbar, är tanken att den ska hålla över flera tilltänkta livscykler och då är den vanligtvis ganska kostsam. Men har man redan sin egen produkt och istället återbrukar, kostar den betydligt mindre, både i miljöpåverkan och i pengar.

Attitydförändring i företagen

Men hur får man då ett cirkulärt arbetssätt och vilka utmaningar finns det? Som företag är det svårt att ha den här sortens kompetens in-

house, och då behöver man stöttning. Exempelvis en projektledare som kan driva den cirkulära processen hela vägen. Det är inte bara att man ska jobba cirkulärt utan även en fråga om attitydförändring i företagen, menar Mikael Sandqvist.

– Utmaningarna är att processen är ganska tungrodd när det kommer till detta. När man som egenföretagare ska göra en investering är det enkelt att ringa till ett av de stora möbelföretagen, och säga ”Hej, vi behöver ett nytt konferensrum, kan ni komma ut och titta?”. De kommer ut och mäter, lämnar förslag på tyger och möbler, och sex veckor senare står möblerna på plats. Äger man redan möbler ska man först klassificera dem; kan man fortsätta använda något av det och vad behöver vi göra? Någon ska sedan få tag på en lackerare och sedan ska någon annan klä om möblerna. Den här typen av kontakter har man inte alltid, menar Mikael Sandqvist.

Bryter den cirkulära kedjan

Många företag tänker att möblerna kan sparas till ett senare tillfälle så man bygger ett lager och ställer möblerna där. Detta är ett klassiskt exempel på hur den cirkulära möbelkedjan bryts, istället för att produkten nyttjas dör den cirkulära processen där och då. 

Arbetsplatsmiljö AB uppskattar att drygt 15–20 procent av Sveriges företag jobbar med återbruk. Att siffran inte är högre beror inte på att de inte vill, utan bara på att de inte förstår hur de ska göra.

– Vi jobbar mycket tillsammans med hållbarhetsansvariga på företag, som liksom vi driver den här frågan. När företag idag ska göra inköp tittar man såklart ofta på ekonomin och då är det en fördel att jobba med återbrukade möbler. Men för att, i sin helhet, nå framgång i den cirkulära omställningen behöver man bestämma sig och framför allt sätta igång. Men börja i rätt ände! Ta in en opartisk projektledare som har er verksamhet i fokus. Sätt en tydlig hållbar strategi som stödjer verksamhetens mål och behov, och kompromissa inte med målen. Det är väl värt resan, avslutar Mikael Sandqvist.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.