Städer i norra Sverige i unikt samarbete för hållbar stadsutveckling

13 maj 2024

Umeå, Luleå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund inleder ett fyraårigt EU-projekt inom bland annat hållbart byggande.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

–Norra Sverige står inför en samhällsomställning med stor tillväxt. Genom att arbeta tillsammans så kraftsamlar vi för att hitta smarta lösningar och skapa attraktiva städer för en miljon invånare med klimatneutral hållbar stadsutveckling i fokus, säger Hans Lindberg, S, kommunstyrelsens ordförande för Umeå kommun.

  Norra Sverige står inför en samhällsomställning där städernas tillväxt ligger i fokus. “Thrivning Northern Cities” - växande norrländska städer, är ett unikt samarbete mellan de fem norrländska städerna Umeå, Luleå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.

  Samarbetet startade våren 2023 och syftet är att hitta en gemensam strategi för hållbar stadsutveckling och mobilitet i norra Sverige. Projekten stöttas av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

  Det gemensamma arbetet med de nu beviljade projekten samordnas av Sundsvalls kommun. I varje stad sker insatser och investeringar inom respektive område.

  Följande satsningar sker i Umeå kommun:

  • ”Thriving Northern Buildings” är ett strategiskt initiativ för att driva hållbart och cirkulärt byggande i norra Sveriges städer. För Umeå kommun ligger fokus på att ta kliv mot hållbart och cirkulärt byggande genom etablering av bland annat en återbruksplats med industriell skalbarhet.
  • ”Thriving Northern Mobility” syftar till en omställning av mobilitetssystemet i städerna. Här kommer Umeå att fortsätta arbetet med insatser utifrån förstudien om ”Jämställd och hållbar arbetspendling” i ett industriområde i Umeå, Västerslätt.

  Pernilla Gilbert

  Kommunikatör

  Följ artikelämnen

  Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.