Spektakulärt i Science Village

21 maj 2019

I Science Village i nordöstra Lund planeras södra Sveriges största Science Center. Under våren har det pågått en arkitekttävlingen för centret och nyligen offentliggjordes de inlämnade förslagen. I månadskiftet juni/juli kommer det vinnande förslaget att presenteras.

Hela Science Village i nordöstra Lund ska utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället. Marken runt ESS-hållplatsen som Science Village-bolaget utvecklar omfattar 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med cirka 250 000 kvm BTA lokaler avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. 

Science Village Scandinavia har även i uppdrag att utveckla ett uppskalat Science Center i området. Ett center som kommer att bjuda in lundabor, skåningar och regionens besökare att utforska nya innovationer och vetenskapliga fenomen. Det vinnande arkitektförslaget kommer att presenteras i månadsskiftet juni/juli. Centret beräknas öppna sina dörrar 2024. 

Det nya centret kommer att vara ett pedagogiskt fönster in mot ESS och MAX IV och kommer att förklara teknologierna och forskningen i de båda anläggningarna. Men centret kommer också att erbjuda flera andra utställningar – målet är att visa upp vetenskaper och innovationer från Lund och Skåne.

I centret kommer man bland annat kunna uppleva fyra-fem större utställningar på olika teman, exempelvis stadsutveckling och urbanitet, Life science, klimatförändringar och digitala teknologier. Centret kommer även rymma en experimenthall där man kan utforska fysiska fenomen som elektromagnetism, gravitation och optik. Därtill kommer det finnas ett löpande program med både kvällsföreläsningar för äldre publik och vetenskapsshower för ung som gammal. Centrets mål är att presentera den forskning som finns på Lunds universitet och de otaliga innovationer som har sitt ursprung i Skåne.

- Ett Science Center i den här storleken kommer att kunna erbjuda något för alla, från experimentstationer för åttondeklassare till större temautställningar för äldre publik,  säger Peter Andersson, chef för Science Center-satsningen hos Science Village.

Fyra arkitektförslag har inkommit för det planerade Science Centret i Science Village.  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.