Space i Lund först ut

4 oktober 2023

Det första huset i Science Village i Lund blir också den första byggnaden med laboratorium att certifieras med NollCO2, en certifiering som innebär nettonoll klimatpåverkan. I ”Space” (Kunskapen 1) har valet av material anpassats för varje del och funktion i syfte att göra huset långsiktigt hållbart.

space webb.jpg
Bild: Wihlborgs

NollCO2-certifieringen har tagits fram av Sweden Green Building Council (SGBC). För att en ny byggnad ska uppnå certifieringen ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. En mycket krävande standard som blir ett steg på vägen mot Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.


Eftersom Space är den första byggnaden innehållande laboratorium som registrerades för certifiering i NollCO2 har projektet blivit en del i en pilot för att ta fram en baslinje och gränsvärden för byggnader med just laboratorieverksamhet.


Byggnaden är ett tydligt exempel på att verksamheten i en byggnad inte behöver begränsa möjligheten att driva ett genomgående hållbarhets- och klimatarbete.

Ett viktigt led i processen mot NollCO2-certifieringen har varit att minska materialanvändningen i alla led. Byggnadens stomsystem utgörs av en hybridstomme där konstruktionsstålet haft en återvinningsgrad på över 65 procent. Klimatförbättrad betong samt HDF-bjälklag med miljöcement har använts för grundkonstruktionen. Där väderförutsättningarna är som tuffast har stålbalkar använts och en glasvägg skyddar träfasaden mot slagregn och direkt solinstrålning, vilket ökar hållbarheten och bidrar till minskad energianvändning.


Space byggs dessutom med modulmått vilket ger flexibilitet vid framtida ändringar i planlösning i samband med hyresgästanpassningar.


I huset används Wihlborgs egen energiinnovation, en kylvärmepump som tillsammans med befintligt fjärrvärme- och kylsystem återvinner värme och kyla. På så sätt minskar behovet av extern värme och kyla till fastigheten avsevärt. I Space fall handlar det om att ta vara på överskottsvärmen från hyresgästen Oatlys kylrum.


- Wihlborgs är ett fastighetsbolag som tar klimatfrågan på stort allvar och har nu NollCO2-certifierat ännu en byggnad. Space är den första byggnaden med laboratorieverksamhet att klara NollCO2-certifieringen. Byggnaden är ett tydligt exempel på att verksamheten i en byggnad inte behöver begränsa möjligheten att driva ett genomgående hållbarhets- och klimatarbete, säger Evelina Enochsson, verksamhetsområdeschef NollCO2, SGBC.


- I Space har vi jobbat med devisen rätt material på rätt plats så att konstruktionen blir optimal utifrån faktorer som läge, väderförhållanden och funktion. Det innebär bland annat att vi använt kompletterande material till trä och gjort gröna val för varje material. Förutom att vi behövt utmana oss rejält vad gäller materialanvändning har det varit givande att få vara delaktiga i SGBC:s NollCO2-standard för laboratorieverksamhet som vi hoppas att fler byggnader nu får användning av, säger Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs.


Om Space

Space, som kommer att stå färdigt hösten 2023 precis vid Rydbergs torg och spårvägshållplatsen, blir ett innovationshus med kontor och labbverksamhet. Huset på 6000 kvadratmeter blir en naturlig mittpunkt för företag, individer och forskningsdiscipliner som arbetar med att utveckla framtidens hållbara lösningar. Space byggs i trä och i skandinavisk stil, och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, WELL och NollCO2.


Hösten 2023 flyttar havredryckstillverkaren Oatly in med en satsning på ett nytt forsknings- och innovationscenter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.