Småskalig handel i världsklass

19 juni 2018

I Nya Hovås utvecklas en ny stadsdel med ett helt unikt handelskoncept. Next Step har vänt och vridit på klassiska affärsmodeller och genom en unik dialog skapat sin egen modell. Visionen är att skapa småskalig handel i världsklass. Med hjärta, dialog, engagemang, kvalitet, samverkan och en handplockad butiksmix är man på väg mot något riktigt bra.

Första spadtaget för Nya Hovås togs 2014 och i dag är en tredjedel av den första etappen i hamn. HSB, Veidekke och Skanska har varit med från början, i dag är totalt åtta bostadsbyggare med och bygger bostäderna i området. Allt man skapar på platsen är ett resultat av fastighetsbolaget Next Steps unika dialog där 8 000 idéer har trattats ner till visionen som nu ligger till grund för den nya stadsdelen. 

– Det har verkligen varit en dialog på riktigt, konstaterar Sara Sundaeus, Senior Projektledare på Next Step. Vi tog även tidigt fram ett styrdokument, ”Nya Hovås Kvaliteter”, som ska visa vägen och som ger oss en samsyn om allt. Dokumentet hjälper alla inblandade att leva upp till den gemensamma målbilden som är så viktig för oss. 

Nytt samägt bolag

Genom en 3D-fastighetsbildning har Next Step köpt tillbaka samtliga bottenplan där fokus nu ligger på att skapa småskalig handel i världsklass. Vid årsskiftet bildades Nya Hovås Fastigheter AB, ett joint venture-bolag där fastighetsbolaget Bygg-Göta och Next Step äger 50 % var. Bolaget äger numera samtliga kommersiella fastigheter i Nya Hovås.

– Samverkan är en tydlig nyckel för oss, menar Sara Sundaeus. Vi jobbar bäst med andra och ser detta som mycket positivt i vårt arbete med att fortsätta driva utvecklingen.

– Det här känns jättespännande även för oss, menar Linda Neidert, Marknads- och uthyrningsansvarig på Bygg-Göta. Vi ser fram emot hur våra kompetenser kan komplettera varandra. Och att en aktör äger alla bottenvåningarna tror jag absolut är en framgångsfaktor.  

Tillsammans

I dag är det främst de stora, redan etablerade verksamheterna i området som agerar dragare till Nya Hovås men Next Step och Bygg-Göta tror att det på sikt kommer att vara de unika, mindre butikerna som blir guldkornen.

– Det handlar givetvis om att alla verksamheter ska hjälpa och växeldra varandra men vi hoppas och tror att det blir de mindre handlarnas unikitet som kommer att dra besökare i framtiden. Även utanför Nya Hovås, menar Sara Sundaeus. Vi vill skapa en destination.

I Nya Hovås är det värdegrunden ”Var och en för sig – tillsammans” som gäller. Next Step och Bygg-Göta är tydliga med att om handlarna lyckas så lyckas även Nya Hovås.

Vi jobbar ständigt med förbättringar och lyssnar på handlarnas och besökarnas synpunkter.


– Det innebär att vi tar ett stort ansvar för att området lever, blomstrar och lockar till sig besökare, säger Sara Sundaeus. Vi är med hela vägen och erbjuder bland annat alla handlare verktyg för gemensam marknadsföring, utbildning och inspiration. Det handlar om att skapa det där extra, att hitta rätt pålägg på mackan. Och vi är på väldigt god väg...

Konceptet fortsätter hela tiden att utvecklas.  

– Vi jobbar ständigt med förbättringar och lyssnar på handlarnas och besökarnas synpunkter. Vi fortsätter dialogen helt enkelt. 

Småskaligt och ägarlett

Det blir en spännande resa inom handeln framöver, fortsätter Sara Sundaeus och kan man redan tidigt möta de nya utmaningarna och behoven tillsammans har man en stor fördel.

– Just trivsel, tillhörighet och en stark tillsammans-känsla är svårslaget, tror jag. Vi erbjuder något som ingen annan handelsdestination gör, småskalig handel i världsklass. Vi har inte kopierat något utan skapat Nya Hovås-modellen. Och butiksytorna om cirka 75-80 kvm känns också rätt, jag tror att branschen kommer gå ifrån de stora volymerna. 

I Nya Hovås är kunden den gemensamma nämnaren och kvalitetsnivån hög. Området kommer alltid att främja kvalitet och småskalighet framför lågpris och traditionella kedjor. 

– Vårt Small Shops-koncept handlar om det småskaliga, det ägarledda, som ska ge en härlig känsla av service där kunnig personal visar både ett intresse och ett engagemang utöver det vanliga, beskriver Sara Sundaeus. 

Även anpassningen av lokalerna är konceptstyrt. 

– Vi har en tydlig standard som ingår, en bas som de flesta väljer med synliga installationer och betonggolv, berättar Sara Sundaeus. Vi har också ett gemensamt skyltprogram.

Måste vilja bidra

Hovås Allé är huvudgatan, en stadsgata som binder ihop området med den småskaliga handeln i bottenplan och bostäder ovanpå. Butikskoncepten ska ge en känsla av Linnégatan på landet och respektive näringsidkare handplockas för att mixen ska bli attraktiv.

– Vi släpper bara in företag som vi tror kommer att bidra till områdets dynamik, förklarar Sara Sundaeus.

– Det innebär att vi hellre låter någon yta stå tom lite längre för att hitta rätt, fyller Linda Neidert i. I Nya Hovås hyr vi inte bara ut yta. Ibland får man vara lite kräsen, att hitta synergieffekterna är viktiga.

För intresset saknas inte, konstaterar Sara Sundaeus. 

– Vi har hundratals intressenter i kö, men vi måste leverera utifrån dialogen som är vår tydliga unikitet.

Fyra blir fler

I dagsläget har cirka 15 butiker öppnat och några av dem har varit med ända från början. 

– Vi är så tacksamma för de butiksägare som vågade satsa när allt var en byggarbetsplats. 

En av dem är Ça Va Skönhetsklinik som startade för tre år sedan. 

– Det tar tid att hitta rätt koncept och skapa relationer med kunderna men nu märker vi tydligt att det ger resultat. Vi trivs väldigt gott här och det känns extra roligt att vi varit med från början. 

En annan som valt Nya Hovås är The Polpo Hub inom segmentet inredning.

– Vi öppnade i december och är mycket nöjda med vår start. Vi har hittills omsatt tre gånger mot vad vi hade förväntat oss och då har vi ändå inte kommit igång med vår e-handel ännu.

Pondus Herrekipering är en av dem som älskar småstadskänslan i området.

– Vi får så oerhört fin respons på att vi har en butik här och det bidrar till en härlig atmosfär. Vi tycker också om friheten att ta ut svängarna, ingenting är så reglerat som i ett köpcentrum.

Fyra lokaler står i skrivande stund lediga. 

– Vi skulle gärna vilja få in någon inom damkläder och sportsegmentet, menar Sara Sundaeus. 

Och plats för fler ska det bli. Tre bostadskvarter är kvar att utveckla i den första etappen och två ytterligare etapper är att vänta. 

Även annan service kommer att få plats. 

– Vi är ständigt lyhörda för nya koncept. Jag längtar tills vi har hittat alla våra guldkorn, när vi fyllt området och kanske kan applicera det här på andra ställen, avslutar Sara Sundaeus. 

  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.