Småprat på kontoret utlöser stresshormon

12 mars 2024

Ljudmiljön är ett vanligt klagomål i kontorsmiljöer. Kollegors småprat stör koncentrationen för många. Ny forskning visar att småprat på jobbet utlöser stresshormoner och skadar hälsan.

Bild: Ecophon
Bild:Ecophon

Forskaren Valtteri Hongisto presenterade på akustikföretaget Ecophons internationella konferens (EIAS) ny forskning om att oönskat tal från kollegor ökar nivåerna av stresshormoner i blodet. I en studie exponerades en grupp för tal och en annan för tystnad. Forskarna mätte bland annat prestation, psykologisk upplevelse och fysiologiska reaktioner. Resultatet visade att testgruppen som utsattes för småprat fick höjda nivåer av stresshormonet kortisol, ökad puls och sämre prestationsförmåga.

– I förlängningen är störande tal inte bara ett arbetsmiljöproblem, det är ett hälsoproblem. Det är inte bara ljudet i sig, utan också de känsloreaktioner som småpratet orsakar, säger Valtteri Hongisto, forskare vid Åbo Yrkeshögskola.

Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivare har ett ansvar för ljudmiljön i öppna kontorslandskap. Det finns mycket att vinna på att skapa en god ljudmiljö. Forskning visar att god akustik ökar prestationen med 50 procent vid uppgifter som kräver koncentration. Samtidigt florerar missförstånd om hur arbetsgivare kan förbättra ljudmiljön på arbetsplatser, menar Ecophons akustikexpert.

– Många tänker att det räcker att sätta in fler gardiner och mattor. Andra menar att det är för dyrt eller kommer på bekostnad av annat i inomhusmiljön. Det är myter som behöver slås hål på, för annars riskerar de att stoppa oss från att med relativt enkla medel skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö, säger Joakim Freij, Ecophons expert på akustik i kontorsmiljöer.

Att skapa en god ljudmiljö på kontoret har flera dimensioner. En del handlar om att förhindra att onödiga ljud uppstår. En annan handlar om själva akustiken – hur ljud sprids och tystnar i rummet. Textilier som gardiner och mattor hjälper till att absorbera ljud men räcker sällan hela vägen. Mer omfattande akustiklösningar är ofta nödvändiga för en god ljud- och arbetsmiljö.

– Vi spenderar en stor del av vår vardag på jobbet. Med de här insikterna kan arbetsgivare börja åtgärda sina kontorsmiljöer. Balanserar vi funktion med design så kan vi skapa hälsosamma, vackra och produktiva kontorslandskap utan att det kostar skjortan, avslutar Joakim Freij.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.