Småföretagen i Skåne positiva

11 juli 2019

Även om konjunkturen i länet har mattats av något för andra året i rad ligger den fortfarande över riksgenomsnittet. Företagarna i länet har haft en förbättrad tillväxt för både omsättning och lönsamhet. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn för både riket som helhet och för Skåne län är fortsatt stark i hela landet även om det har vänt lite nedåt. I länet hamnade nettotalet på 67 jämfört med 70 i fjol och riksgenomsnittet blev ett nettotal på 61. Såväl tillväxttakten i sysselsättning och orderingång har minskat, däremot har omsättningstillväxten ökat. Nästan hälften (45 procent) av företagen har, trots en liten nedgång, haft en ökad orderingång sedan i fjol. Samtidigt har 34 procent av småföretagen i Skåne län tvingats tacka nej till order. Detta är något färre än i fjol (37 procent) och lägre än riksgenomsnittets 41 procent.

Det största hindret för länets småföretag att växa är fortsatt bristen på lämplig arbetskraft.

Huvudorsaken till att företag tackat nej till order är att de redan har mer att göra än vad de hinner med men är inte lika utbrett som i landet som helhet. I länet anger 44 procent av företagen detta. Att tacka nej med anledning av arbetskraftsbrist har ökat i årets mätning, från 18 procent i fjol till vart fjärde företag i år.

– Fortsatt stark konjunktur i Skåne, den befarade kraftiga generella avmattningen dröjer. Dock påverkar omvärldsfaktorer mer i vissa branscher. Men det största hindret för länets småföretag att växa är fortsatt bristen på lämplig arbetskraft, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd.

Knappt sju av tio företag (67 procent) ser goda möjligheter att växa på sikt men det finns även hinder för detta. Främsta hindret är att hitta medarbetare med rätt kompetens, vilket var fjärde (21 procent) uppgav. Det är dock lägre än riksgenomsnittets 29 procent. Nästan lika många, 16 procent upplever att tuff konkurrens är det största hindret för att växa, riksgenomsnitter är 12 procent.

Lönsamheten har förbättrats sedan i fjol och utvecklingen har varit starkare i länet än för riket som helhet. Förväntningarna är fortsatt positiva och företagen tror på en ökad tillväxttakt under det kommande året.

Ta del av årets Småföretagarbarometern 2019 här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.