Skylta med gott samvete

12 februari 2019

Accus är ett malmöbaserat skyltföretag som har kommit en bra bit på vägen mot cirkulär ekonomi med ett nytt affärstänk. André Zandelin pratar om ett vägval, både som person och vd, som lett fram till re:sign - en skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.

Bilder: Accus

Enligt André Zandelin handlar det om att kunna stå för bolagets verksamhet och ta ansvarsfull klimathänsyn. 

- Det handlar om vilken typ av bolag Accus vill vara. Vi vill kunna erbjuda smarta produkter som går att uppdatera och använda igen och igen. Efter 2,5 års innovationsarbete lanserar vi nu vårt nya varumärke re:sign.

Tre konkreta strategier

Med re:sign har Accus mappat produkter, skapat modulariet, smarta mått och komponenter och erbjuder nu skyltar som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas. Nästan till 100%. Inom re:sign ligger tre konkreta strategier - re:cycle, re:make och re:use - för att hålla liv i material, komponenter och skyltar så länge som möjligt. 

- Vi har bland annat sett över våra material och använder nu återvunnen akryl i alla våra utomhusskyltar, berättar André Zandelin. Och inomhus har vi lämnat plast helt och gått över till Svanenmärkt MDF. Vi har även skapat ett take back-system vilket innebär att vi nu kan ta tillbaka skyltar istället för att bara lämna dem till återvinning.

På så vis utökar Accus sitt producentansvar och tar det ett steg längre, menar han.


Man kan säga att vi designar för återbruk redan vid ritbordet. 


- När skyltarna nu mellanlandar hos oss kan vi fånga upp så mycket mer än tidigare när de bara lämnades till återvinningen. Vi kan återanvända ramar, kablar, elektronik, ljuskällor och teknik. 

Men många skyltar är kundunika och för att kunna återanvända dem innebär det att Accus fått tänka utanför boxen. 

- Förutom att jobba med återvunnen akryl har vi minimerat tjockleken på materialet och även ändrat tekniken för hur bokstäverna produceras. Vi designar produkterna, utan att göra avkall på design eller finish, för att kunna separera dem. Till exempel använder vi inte längre lim utan istället kan skyltarna skruvas isär och de olika delarna kan då både återanvändas, återvinnas och sorteras i rena fraktioner. Man kan säga att vi designar för återbruk redan vid ritbordet. 

Färre, mindre och rätt

Accus resa mot cirkulär ekonomi började som ett förprojekt där man beviljades ett omfattande finansiellt stöd från Vinnova. 

- Nu är vi inne i ett fördjupat innovationsskede som pågår hela detta året.

Lunds universitet har varit med hela vägen och dokumenterat allt akademiskt för att Accus ska kunna lära sig mer om omställningen. 

- De har tillfört värdefull kompetens och varit ett viktigt bollplank för oss, menar André Zandelin. Vi samarbetar även med Fojab Arkitekter som är med och tittar på hur vi ger förutsättningar för cirkulära system så tidigt som möjligt i byggprocessen. Dessutom har vi knutit både nationell och internationell expertis inom cirkulär ekonomi till oss. Vi arbetar i nära samarbete med leverantörsledet och har ett värdefullt utbyte med en referensgrupp bestående av fastighetsägarna Akademiska hus, MKB, Trianon, Vasakronan och Wihlborgs. 

Just nu bjuder Accus in till samarbeten för att testa olika affärsmodeller. 

- Vi vill exempelvis testa hyresmodeller och pantsystem för att hitta en rättvis modell för kunden.

Den stora kundkretsen för Accus är just fastighetsägare. 

- Vi har jobbat mycket med skyltprogram tidigare och vill fortsätta ta ansvar för hela fastigheter, områden och kvarter, förklarar André Zandelin. 

För Accus handlar det om att göra stadsmiljön mer estetisk och människovänlig. 

- Vi vill minska överflödet av information och generellt dämpa ner skyltljuset för att minska ljusföroreningarna. Det betyder färre skyltar, mindre skyltar och rätt skyltar.

Pionjärer i branschen

Den nya affärsmodellen re:sign börjar nu bli en del av Accus verksamhet och hela personalen är dedikerad inför framtiden. 

- Det är mycket roligare att jobba när man kan se allt utifrån ett holistiskt perspektiv. 

Och de som tror att skyltbranschen är för liten för att ha någon påverkan har helt fel, menar André Zandelin.

- Bryter vi loss skylt- och displaybranschen omsatte den 6,7 miljarder år 2017, vilket motsvarar ett antal tusen ton skyltar.

För Accus handlar det om ett mindset. Att våga utmana både sina egna och branschens normer, säger André Zandelin. Och även inspirera andra.

- Vi är pionjärer i vår bransch och får väldigt bra feedback kring det här. Vi har identifierat många saker som kan vara bra för hela branschen att jobba med och är alla med på tåget blir det enklare att genomföra saker framöver. Vi måste rusta för framtiden och jag tror och hoppas att alla led bakåt sitter och funderar på det. Det finns mycket kvar att göra. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.