Skydda företaget mot nätfiske

6 oktober 2020

Nu startar den europeiska säkerhetsmånaden där MSB och polisen är drivande och stora delar av it-Sverige sluter upp. Årets kampanj fokuserar på att uppmärksamma mindre företag och allmänheten på att skydda sig mot nätfiske, välja mer säkra lösenord och hålla ordning på sin it-utrustning.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

I en undersökning MSB gjort tillsammans med Enkätfabriken i september visar det sig att en fjärdedel av svenskarna oroar sig för att bli utsatta för brottslighet som är it-relaterad och nästan en femtedel har också blivit utsatta för någon form av it-relaterad brottslighet. I årets undersökning ställdes också nya frågor gällande den rådande situation med coronaviruset/covid-19, och 7 procent anser att deras oro för att bli utsatta för it-brottslighet har ökat.

Hälften av de svarande anser dock att deras digitala närvaro inte ändras i någon större grad, 8 procent har vidtagit fler eller andra åtgärder för att skydda sig mot it-brottslighet till följd av rådande situation med covid-19 och 15 procent har fått mejl eller SMS från en okänd avsändare där personen misstänkt att syftet varit att utnyttja rådande situation med covid-19.

– De vanligaste beteendeförändringarna i och med rådande situation med covid-19 är att vi är mer uppkopplade mot våra arbetsplatser, har videosamtal och att vi oftare handlar online. Därför är det illavarslande att trots vår ökade digitala närvaro inte verkar ha insett att man bör skaffa sig säkrare beteenden och rutiner. Gör man inte det ökar risken att man blir utnyttjad. Det första du ska bli bättre på är att säkra dina lösenord och noga granska mejl innan du klickar på länkar och bilagor, säger Marianne Rilde Björkman, informationssäkerhetsexpert på MSB.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.