Skapar levande bottenvåningar

15 mars 2021

Popup Agency skapar levande miljöer i både städer och handelsplatser genom att fylla lokaler som står tomma. Det som förr handlade om renodlade pop up-ytor handlar idag snarare om att skapa levande bottenvåningar med hjälp av korta hyresavtal. För de fastighetsägare som kan se värdet av denna typ av avtal, och för dem som vågar investera i sina egna hus, finns det en jättemöjlighet just nu. ”Det kommer hända mycket kring kortare hyresavtal framöver.”

Konceptet pop up var från början inte något som fastighetsägarna prioriterade och nu, när det finns en uppsjö av lediga lokaler, är det fortfarande endast ett fåtal som vågar.

– Men fördelarna är många, både för varumärkena, fastighetsägarna, städerna och människorna i dem, menar Rikard Lundberg. Förr handlade pop up om spännande utförsäljningar av mindre varumärken på lite udda platser. Idag handlar det i mångt och mycket om hur man driver trafik till sin sajt. En pop up används som ett riktigt fönster för att skapa ett ansikte för sitt varumärke. Det finns en fantastisk produktfördel om man hittar rätt produkt till rätt plats och vågar marknadsföra den.

Levande bottenvåningar

– Dessutom handlar det om att korta avtal kan skapa levande bottenvåningar, fortsätter Peter Scherr. Bottenvåningar som är tända och aktiva, där det inte bara hänger papp i fönstren.

Vi kan inte bara fylla städerna med Instabox och olika utlämningsställen utan måste också skapa trygghet, i form av människor och flöden.

Det senaste året, med pandemin, har den digitala utvecklingen gått snabbare än väntat men vi kommer fortfarande föredra mänskliga möten och möjligheten att klämma och känna på olika produkter, menar han.

– Vi kan inte bara fylla städerna med Instabox och olika utlämningsställen utan måste också skapa trygghet, i form av människor och flöden. Men med det sagt varken kan eller vill vi stoppa den digitala utvecklingen. Vi skulle faktiskt vilja lägga till en ny dimension till den gamla ABC-staden (Arbete, Bostad, Centrum), nämligen D som i just Digitalisering. Men det är dock viktigt att D kommer efter ABC. Det digitala ska vara ett stöd till det mänskliga mötet som vi måste värna om.

Skapa något unikt

Just nu är förutsättningarna för spännande hyresgäster och kortare avtal extra fina eftersom det finns ett lämpligt antal tomma lokaler där ute, fortsätter Peter.

– Tre-fem tomma lokaler i ett centrum är perfekt, då kan man börja jobba effektivt. De fastighetsägare som vågar investera i sina egna hus har nu en jättemöjlighet. Fler borde ta chansen och testa nya, annorlunda koncept. Det finns egentligen inga gränser för vad som är retail.

Detta gäller inte minst för landets 365 köpcentrum.

– Idag ser alla köpcentrum i stort sett likadana ut, konstaterar Peter. De fastighetsägare som vågar jobbar med sin plats kommer att bli vinnare. Det handlar om att skapa något unikt. Kanske använda platsens historik som värdegrund och bygga in det i varumärket, om förutsättningarna finns. Fina exempel på det är Sickla Köpkvarter och Knäppingsborg i Norrköping.

Dessutom ska man våga fylla platsen med något annorlunda, som inte finns någon annanstans.

– Idag kan man köpa in i stort sett vad som helst, till exempel häftiga, digitala utställningar från New York. Eller varför inte göra något liknande som vi gjorde i Gallerian i Stockholm när vi öppnade en skatepark. Under 300 dagar blev det så kallade P.U.S.H-konceptet en happening och en mötesplats med skateboarding, shopping, events, musik och live podcasts. Eller titta på Dubai där alla köpcentrum har byggt in något av värde, något helt unikt.

E-handeln driver utvecklingen

Med korta, spännande hyresavtal öppnar sig många möjligheter även för hyresgästerna, menar Rikard.

– Man kan exempelvis testa olika varumärken, ha produktlanseringar eller testa olika lägen för etablering. Något som kan generera flera fördelar. När till exempel NA-KD öppnar sex månader på ett ställe genererar det ökad trafik till deras hemsida och 40 procent av den trafiken behålls när de sedan flyttar till nästa stad.

Det kommer hända jättemycket kring korta hyresavtal framöver, tror både Peter och Rikard avslutningsvis.

– Men fastighetsägarna måste värdera de här avtalen både varumärkesmässigt och konkurrensmässigt och de måste framför allt våga jobba med nya varumärken. Hur den här typen av hyresavtal kommer att se ut i framtiden drivs mycket av hur e-handeln utvecklas. Det blir spännande att se.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.