Skapa rätt vi-känsla

25 maj 2021

Människan är ett flockdjur vi vill gärna känna samhörighet och tillhörighet med gruppen. Därför är det av stor vikt att varje medarbetare på arbetsplatsen ska känna tillhörighet. Det gör vi när vi säger hej till varandra, det gör vi när vi gör gemensamma aktiviteter och tränar på samarbete, det gör vi när det finns en tydlig guide hur vi ska ha det på arbetsplatsen.

wellify.jpg
Bild: Wellify

Vem ska göra jobbet för en bättre gemenskap?

Det är ledningen som behöver sätta tonen, hur vill de att arbetsplatsen ska uppfattas inåt och utåt. För när arbetsplatser rekryterar gör de som söker jobbresearch de kanske känner någon som jobbar där, de tittar in på webbsidan, sociala medier med mera, idag går det lätt att få en uppfattning om ett företag och en arbetsplats.

I en undersökning kring vad människor värderar högst gällande val av arbete som Randstad och Kantar Sifos gjort för 2020 visar det att 62 % värderar arbetsmiljön högst och 51 % intressanta arbetsuppgifter. 

Därför är det en god idé att skapa ett team som jobbar för att förbättra vi-känslan. Ett team från alla skikt, ledning, arbetsledare och även de utan ansvarsområden. Genom denna bredd går det att få insikt i varandras göromål och vad som lyfter de olika gruppernas vardag.


För hur mycket tid lägger vi inte på vårt arbete. När vi är hemma så försöker vi skapa en miljö att trivas i så varför inte ha samma ambition på arbetet?

Varför satsa på vi-känslan?

Genom att vi känner oss trygga, blir sedda och uppskattade för det vi gör så producerar vi bättre, vi presterar bättre och vi mår bättre. Känslan av utanförskap och ensamhet minskar vilket är en stor källa till psykisk ohälsa. Det ligger helt enkelt i människans natur att ha en vi-känsla för att må bra.

Tips för att skapa ”vi-känsla”

1. Få alla att säga hej till varandra när de möts även på videomöten.

2. Lägg in en rörelseaktivitet under mötena för att samla ihop gruppen och få i gång energin. Bra att även lägga i mitten av längre möten också.

3. Skapa gemensamma aktiviteter på arbetstid, fredagsmys, promenader, tävlingar med låg prestation som alla kan vara med på.

4. Peppa, börja alltid varje samtal, mail eller möte med något positivt som gläder mottagaren.

5. Sätt upp uppmuntrande ord här och var på arbetsplatsen. ”Du är speciell för oss, vi uppskattar ditt arbete”, varje medarbetare är en del i ett större kugghjul” med mera.

Källa: Wellify

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.