Skapa ett kontor värt resan

25 januari 2023

När Mölnlycke Health Care tar plats i GoCo Health Innovation City är det med ett kontor som är skapat utifrån prognosen att 70 % av medarbetarna ska vara där – på onsdagar. Planen är dock att medarbetarna ska vilja komma till kontoret i snitt tre dagar i veckan men då gäller det att göra rätt, menar arbetsplatsstrateg Jonas Westerlund. Kontoret måste vara värt resan, här ska alla kunna utföra samma fokusarbete som hemma och medarbetarnas olika behov ska tillgodoses. Det innebär många arbetsrum och gott om skrivbord samtidigt som man måste skapa en premiumupplevelse.

Mölnlycke Health Care flyttar in i sitt nya huvudkontor i GoCo Health Innovation City kvartal fyra 2024. Kontoret i Mölndal får en totalyta om 16 000 kvm och kommer att vara placerat i ett av GoCos bästa lägen med kapacitet för 800 medarbetare. Kontoret byggs för att etablera toppmoderna labb och en ny nivå av flexibilitet för bolagets arbetsmiljöer som möter medarbetarnas många olika behov för samarbete, socialt umgänge, eget fokusarbete och projektarbete. Då distansarbete fortsatt kommer att vara en naturlig och viktig del av Mölnlyckes arbetssätt, är det nya kontoret aktivitetsbaserat och anpassat för att fylla alla behov för medarbetare som finns på plats, samt en sömlös länk för dem som arbetar på distans. Det nya huvudkontoret kommer certifieras enligt WELL Platinum och får även den högsta möjliga miljöklassningen Platinum enligt LEED.

Kontoren är för dåliga

Arbetsplatsstrategen Jonas Westerlund anlitades tidigt i projektet av Mölnlyckes fastighetsdirektör Anders Rydblom, med uppdraget att driva utformningen och utvecklingen av det nya huvudkontoret. Ett kontor som blir ett fint exempel på Jonas Westerlunds tankar kring framtiden, tankar han hade långt före pandemin.

Redan innan uppgick närvaron på våra kontor till tre dagar i veckan och mängden individuella digitala möten låg ofta på mer än åtta timmar på en vecka och var på väg uppåt. Så i många avseenden var vi på god väg mot en bra balans i arbetslivet men våra byggnader hängde inte med, menar han.

Många som vill jobba hemifrån fortfarande gör det delvis för att kontoren helt enkelt är för dåliga.

–  Många som vill jobba hemifrån fortfarande gör det delvis för att kontoren helt enkelt är för dåliga. Vi har lärt oss att det finns många stora fördelar med distansarbete, som vi absolut ska värna om och behålla, men i grunden är många kontor inte tillräckligt bra. Kontoren måste istället bli som magneter dit vi vill ta oss och då är tre parametrar viktigare än andra. Man måste först och främst utkristallisera ett tydligt syfte med sin verksamhet och skapa en kultur och en känsla. Det andra är att tänka läge och tiden det tar att åka till kontoret. Tar det mer än 45 minuter kommer resan i sig vara en hög tröskel att ta sig över för att locka till närvaro mer än två dagar i veckan. Den tredje punkten handlar om allt det övriga man måste skapa – upplevelse, effektivitet och miljöer där man kan få sitt jobb gjort. Missar man detta och sänker ribban i någon del kommer det bli problem. Ingen lockas över tröskeln hemifrån av stora öppna landskap med strulande nätverk och automatkaffe, för att nämna tre allt för vanliga erbjudanden.

Kluster blir vanligare och viktigare

Dock handlar det inte om att man ska vara på kontoret alla dagar i veckan, berättar Jonas Westerlund.

–  Just nu är flexibilitet helt avgörande. Vi satsar på att Mölnlyckes medarbetare ska vilja komma hit i snitt tre dagar/vecka. Yrkesgrupper, behov och flöden är olika. Huset har 

4 000 kvm laboratorium och verkstadsyta - där kommer kollegor ha ett helt annat behov och närvaro än i exempelvis säljbolagets hemvist, vars roll till stor del är förlagd ute hos kunder.

För att kontoret ska vara värt resan för alla är även platsen viktig och idag bildas fler och fler kluster med ett specifikt syfte, oftast en bit utanför staden. Något som Jonas Westerlund menar kommer bli allt vanligare och kommer få stor betydelse för framtida stadsutveckling.

– För Mölnlycke innebär en etablering i GoCo att man hamnar i ett sammanhang med 7 000 likasinnade kollegor på 350 olika bolag. Redan här har man gjort något annorlunda, följt verksamhetens syfte och inte bara valt en plats i stan som ligger strategiskt nära kommunikationer. Väljer man ett sådant här läge gäller det dock att planera och ta ansvar för hur personalen ska kunna ta sig hit. Mölnlycke kommer exempelvis att anordna en egen shuttle bus som kommer transportera personal till och från kontoret, från olika platser i Göteborg. Man kommer också ha gott om parkeringsplatser, laddmöjligheter och ett modernt cykelgarage plus omklädningsrum med riktig spakänsla.

Skapa upplevelser och rum

Att bygga in upplevelser i, och runt, våra kontorshus är viktigt och inget nytt, men nu gäller det att inte bara satsa på de sociala och kreativa ytorna, menar Jonas Westerlund.

–  Det kommer också bli väldigt viktigt med miljöer där alla kan få sitt fokusjobb gjort. Det största felet man kan göra är att skapa en för stor andel sociala ytor.

Mölnlyckes nya kontor kommer ha känslan av ett all inclusive-hotell, men på väl valda platser.

– Här kommer finnas restaurang, café, barista, terrass, rum för både konferens, event, aktivitet och avslappning och i direkt anslutning GoCo Active, ett helt hus för träning och hälsa. Men kontoret kommer också ha många arbetsrum där ungefär 120 stycken av dem är anpassade för en persons fokusjobb eller digitala möten. Vi strösslar inte med öppna projektbord, touch down-platser, loungeytor, fåtöljer och soffor utan samlar det med hög kvalitet för att kunna använda mer yta till arbetsrum och andra typer av små rum istället i hemvisterna.

Jonas Westerlund tror, som många andra, på att variera miljön på olika sätt och se till människors olika behov.

– Men variation för mig betyder framför allt olika rum, inte främst öppenhet och sociala ytor. Många kommer framöver att gå bet på att man tar bort för många skrivbord. Ska personer ses och göra något komplicerat några timmar, och samtidigt kunna arbeta ergonomiskt, vill man inte sitta i ett mötesrum en hel dag. Gruppera också skrivbord i grupper, för upp till 10 personer, i mer aktiva delar av lokalen. Här kan det fria samtalet ske, som ett komplement till mötet, konferens och socialt umgänge.

lagom är bäst

Jonas avslutar med att poängtera vikten av att balansera hybridarbete lagom. 

– Vi har lärt oss att det finns många fina fördelar med distansarbete, men också flera nackdelar. Detsamma gäller arbete i ett kontor. Debatten idag är en aning polariserad – ena lägret säger kontoret fem dagar/vecka och det andra noll dagar/vecka. Innan pandemin var verkligheten i Sverige tre dagar/vecka och i alla studier jag läst och gjort svarar medarbetare nu att man önskar jobba på kontoret i snitt två-tre dagar/vecka. Låt oss öka kvaliteten för alla, i alla avseenden, och plocka russinen ur båda kakorna – lagom är bäst.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.