Sisjön utvecklas vidare

12 januari 2018

Både Bauhaus och Biltema har valt att etablera sig i Sisjön, alldeles intill den fastighet som Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter ska utveckla tillsammans. Om planerna går i lås blir det i en första etapp en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvm vid den norra infarten till Sisjön.

Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter inledde för en tid sedan ett samarbete runt den fortsatta fastighetsutvecklingen i Sisjön.

I ett första skede utvecklar bolagen gemensamt en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvm vid den norra infarten till Sisjön, alldeles intill Söderleden.

Om samarbetet utvecklas väl kan det leda till ett fortsatt samarbete med den intilliggande fastigheten, på andra sidan Sisjövägen. Där planeras för ytterligare 35 000 kvm avsedda för kontor och handel.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.