Satsar på återbruk

12 maj 2022

Närmare 40 av Göteborgs privata och offentliga fastighetsägare har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid ny- och ombyggnation i staden. Framtiden är en av aktörerna och tillsammans vill man skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

återbruk.jpg
Bild: Rebecca Elfast

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Återbruk blir förstahandsvalet

Den 2 maj tecknade därför Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. Det gemensamma arbetet drivs och koordineras av Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate Partnership.

Det är verkligen glädjande att vi är så många som nu tillsammans kraftfullt tar detta initiativ.

– I vårt uppdrag som ansvariga för Göteborgs Stads strategi Hållbart byggande i Miljö- och klimatprogrammet, har det varit viktigt att samla stadens byggande förvaltningar och bolag i frågan, och det är verkligen glädjande att vi är så många som nu tillsammans kraftfullt tar detta initiativ, säger Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen.

Skapar en marknad för återbruk

Som fastighetsägare är Framtidenkoncernen en nyckelaktör inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kund.

– I våra fastigheter finns mängder av produkter som kan återbrukas. Nu behöver vi bli bättre på att inventera och tillgängliggöra byggmaterial som går att återanvända, berättar Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef - ekologisk hållbarhet inom Framtidenkoncernen.


– Dessutom har vi möjlighet att ställa krav på återbruk i våra upphandlingar. Genom att vi som stor fastighetsägare i allt högre grad efterfrågar återbruk, ger vi förutsättningar för en professionell marknad att växa fram. Förhoppningen är att det inom några få år är lika smidigt att använda återbrukade material som nytillverkade.

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, och siktet är inställt på att en väl utvecklad återbruksmarknad etablerats till 2025.

Parter som undertecknat

Göteborgs Stad:

Business Region Göteborg

Förvaltnings AB Framtiden

Bostads AB Poseidon

Bostadsbolaget

Egnahemsbolaget

Familjebostäder i Göteborg AB

Framtiden Byggutveckling AB

Gårdstensbostäder AB

Göteborgs Hamn AB

GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB

Higab AB

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Liseberg AB

Lokalförvaltningen

Park- & naturförvaltningen

Göteborgs Stads Parkerings AB

Trafikkontoret

Älvstranden Utveckling AB

Privata och övriga offentliga fastighetsägare:

Akademiska Hus

Castellum

Chalmersfastigheter

Fastighetsägarna Göteborg

Hemsö Fastighets AB

HSB Göteborg

Jernhusen

NCC Property Development

Next Step Group

PEAB Bostad AB

Platzer Fastigheter

Riksbyggen

Serneke Sverige AB

Skandia Fastigheter Göteborg

Skanska Fastigheter Göteborg

Stena Fastigheter Göteborg AB

Vasakronan

Volvo Car Corporation

Västfastigheter

Wallenstam AB

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.