Satsa på miljöutbildning!

30 april 2019

Ta del av några tips på hur en miljöutbildning kan vara ett bra sätt för att involvera personal i arbetet med att minska en verksamhets miljöpåverkan.

Bild: Pixabay

Sofia Helge är miljökonsult på Hifab i Göteborg, ett projektledningsföretag med specialister som har bred miljö- och hållbarhetskompetens. Här nedan ger hon några tips på hur en miljöutbildning kan vara ett bra sätt för att involvera personal i arbetet med att minska en verksamhets miljöpåverkan.

1. För miljöns skull kan det vara värt att satsa på en miljöutbildning av personalen – antingen fristående eller som en del av en miljödiplomering.

2. En utbildning leder till en grundläggande förståelse för hur miljöproblematiken ser ut och ger ett helhetsperspektiv som gör det lättare att förstå hur ens egen verksamhet och medarbetaren som individ påverkar miljön. En miljöutbildning är därför ett bra sätt att involvera personalen i arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan.

3. Deltagarna ges möjlighet att diskutera den egna verksamhetens miljöpåverkan och vad man kan göra för att minska den negativa påverkan. Bäst effekt får utbildningen då man kombinerar med att sätta upp en handlingsplan med tydliga mål för hur verksamheten ska minska sin miljöpåverkan. Då blir det lätt att komma igång med det faktiska arbetet att genomföra förbättringar i verksamheten. 

4. En miljöutbildning höjer inte bara kompetensen hos personalen utan oftast även engagemanget och skapar ett driv för att verksamheten ska nå sina uppsatta mål.

Vill du veta mer? Kontakta sofia.helge@hifab.se

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.