Så påverkar kontorets läge

3 januari 2023

Har du långt till jobbet? Finns det några barer eller idrottsanläggningar i närheten av ditt jobb? Detta är faktorer som kan påverka hur hälsosamma dina levnadsvanor är, enligt ny forskning från Stockholms universitet.

Forskarna från Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen som ligger bakom studien har tittat på hur pendlingsavstånd, närområdets socioekonomiska status samt närhet till alkohol och träning kan kopplas till olika riskfaktorer för hälsan så som alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet.

Finns det perfekta pendlingsavståndet?

Resultaten pekar på att personer som arbetar mer än 40 timmar och pendlar mer än 5 timmar/vecka är mer benägna att vara fysiskt inaktiva och uppleva sömnproblem än de som bara pendlar 1–5 timmar/vecka.

– Vi kunde inte hitta en maxgräns för ett idealiskt pendlingsavstånd. Men när pendlingssträckan var 3 kilometer eller mindre verkade deltagarna vara mer fysiskt aktiva, säger Jaana Halonen, projektansvarig forskare vid Stressforskningsinstitutet.

Socioekonomisk status spelar roll – på ett oväntat sätt

Det var vanligare att ägna sig åt riskfyllt drickande när man jobbar på en arbetsplats i ett område med hög socioekonomisk status (SES) jämfört med ett område med lågt SES. Detta överraskade forskarna eftersom tidigare studier har antytt att områden med lågt, inte högt, SES kan vara dåliga för folkhälsan.

– En förklaring kan vara att det i vissa yrken är vanligt att ta en drink tillsammans med kollegor för att till exempel slappna av eller fira efter jobbet. Tillgången till alkohol kan vara en annan faktor eftersom det i områden med högre SES ofta finns många alkoholförsäljningsställen, säger Jaana Halonen.


Hur är det med avståndet till närmaste idrottsanläggning?

Den aktuella studien ger vissa belägg för att en förbättrad tillgång till fysiska aktiviteter kan sporra vissa människor att vara mer aktiva. Ett långt avstånd från arbetsplatsen till en utomhusanläggning kan kopplas till låg träningsfrekvens, men när det gäller avstånd till en inomhusanläggning är kopplingen inte lika tydlig. Det behövs mer forskning på sambanden mellan närhet från arbetet till fysisk aktivitet och goda hälsovanor.

Forskningsresultat som är användbara i stadsplanering

Nu hoppas forskarna på att stadsplanerare tar hänsyn till folkhälsofrågor när nya områden utvecklas.

– Även omgivningarna kring företagsparker skulle kunna utvecklas så att det finns en enkel tillgång från arbetsplats till fysiska aktiviteter och närhet till bostadsområden. Det är också troligt att en minskning av antalet alkoholförsäljningsställen i Sverige skulle kunna minska nivån av skadlig alkoholkonsumtion, säger Auriba Raza från forskarteamet vid Stressforskningsinstitutet.

Fakta om studien

Forskningsprojekt finansierades av Forte och har genomförts vid Stressforskningsinstitutet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. I studien användes information från databasen Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH). SLOSH samlar vartannat år sedan 2006 in data från olika undersökningar om arbetsmiljöfaktorer och hälsa.

Tack vare data från SLOSH-undersökningarna med svar från cirka 13 000 deltagare kunde forskarna bakom studien koppla olika hälsorelaterade beteenden till arbetsplatsens placering.

Läs mer här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.