Så omförhandlar du hyresavtalet

26 november 2019

Har du kanske en omförhandling av ditt hyresavtal runt hörnet? Ann-Sofie Åldstedt arbetar med Tenant Representation på CBRE och ger här sina värdefulla tips.

AnnSofie.jpg
Ann-Sofie Åldstedt på CBRE ger värdefulla tips om hur man omförhandlar sitt hyresavtal.

Förbered dig rätt

Vi anser att en eventuell omförhandling ska hanteras på samma sätt som om man hade intentionen att flytta, varför innebörden av att vara ute i god tid är viktig. Att agera först när man mottagit uppsägningen är många gånger för sent. Det ger inte verksamheten tillräckligt med tid för att ta rätt beslut för den framtida lokalförsörjningen. Men framförallt ges inte möjlighet till den hävstång som krävs i den kommande förhandlingen.

Steg ett

I ett första steg bör du utreda hur ni använder er arbetsplats och vad verksamheten behöver. I och med att ni i en avtalsförlängning binder upp er på ytterligare minst tre år så är det en god idé att reflektera över verksamheten framåt och vad den, och ni, kräver av er arbetsplats. Det är först när ni förstår det nuvarande och framtida lokalbehovet som ni är redo att ta fram en förhandlings- och/eller lokalstrategi.

Det är först när ni förstår det nuvarande och framtida lokalbehovet som ni är redo att ta fram en förhandlings- och/eller lokalstrategi.

Diskutera hyran?

En eventuell omförhandling med er hyresvärd behöver inte nödvändigtvis handla om den framtida hyresnivån. Det finns även ett incitament för er och er hyresvärd att se till att den nuvarande lokalen är ändamålsenlig och långsiktig för verksamheten. Det kanske kan vara aktuellt att diskutera lokalens utformning och skick i ett förlängt hyresförhållande.

Nulägesanalys

Innan det är dags att gå in i en förhandling så bör man även minimera hyresvärdens kunskapsövertag genom att utvärdera den rådande lokalhyresmarknaden och marknadshyror.

Hur ser prisnivåerna ut i närområdet?

Hur ser vakanserna ut i fastigheten och hyresvärdens bestånd?

Marknadshyrorna rör sig upp och ned över tid och det är möjligt att du som hyresgäst bör säga upp ditt hyresavtal för villkorsändring och omförhandling för en lägre hyra. Eller så kan det vara så att ni måste se sanningen i vitögat och överväga en flytt för att komma ner i hyreskostnad. Detta kan kanske uppnås genom att flytta till en annan delmarknad eller se över sin arbetsplats utformning och nyttjande, och på så sätt minska lokalarean i er nuvarande eller framtida lokal.

Min summering

- Jag rekommenderar att du och ditt företag är ute i god tid för att inte behöva ta förhastade beslut och skapa en hävstång i förhandlingen.

- Lägg tid på att förstå vad just er verksamhet kräver av er lokal, då en omförhandling inte nödvändigtvis endast behöver handla om hyresnivån, utan även om investeringar i er lokal och arbetsplats.

- Minimera hyresvärdens kunskapsövertag genom att läsa på om marknaden eller ta hjälp av en rådgivare.

- Glöm inte att marknaden svänger och att ni kanske kan säga upp hyresavtalet för omförhandling, för att få ner hyran.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.