Så marknadsför kontoret er

21 februari 2019

Ett rätt utformat kontor kan hjälpa till att bygga både er företagskultur och ert varumärke. Och kanske påverka er försäljning positivt? Här är fyra sätt att se till att arbetsplatsen säljer ert erbjudande.

WTC Propellergatan i Malmö byggs just nu. Bild: Midroc

Rätt utformat frigör kontoret en unik dynamik som bara kan uppstå i det fysiska mötet mellan människor. Kontorets viktigaste uppgift blir att vara en naturlig plats för möten som stimulerar fruktsamma samarbeten, både internt och med kunder och partners. Det menar Torbjörn Höeg, arkitekt och förändringsledare på Tengbom.

Kontoret är en viktig nyckelfaktor för att göra ditt företag attraktivt.


- Kontoret är en viktig nyckelfaktor för att göra ditt företag attraktivt. Min övertygelse är att riktig attraktivitet uppstår först när kontoret upplevs som en möjliggörare för verksamheten. Att det frigör kraft, både genom engagerande gestaltning och bra matchning mot verksamhetens mål, kultur och behov, säger han i en paneldebatt om kontorets roll i ett framtida scenario. 

Nedan följer fyra tips för hur ni säkerställer att kontoret marknadsför er rätt.

Lyft in varumärket på kontoret

Vilken position på marknaden har eller eftersträvar ni? Vilka värden är centrala i ert varumärke? Hur vill ni uppfattas av omgivningen? Låt er varumärkesstrategi sätta ramarna även för kontoret – när det gäller allt från geografisk placering till inredning, hela vägen från receptionen ända in på toaletterna. Detta bygger inte bara varumärket hos era besökare utan även internt, vilket är en viktig framgångsfaktor.

anpassa varje rum till typen av arbete som ska utföras

Vilka arbetsuppgifter behöver utföras i er organisation, och av hur många personer samtidigt? Lägg en plan för hur lokalerna och rummen kan stötta detta. Tänk särskilt på att det måste finnas tillräckligt med utrymme för att dra sig undan och arbeta ostört. Prata med dina medarbetare om vilka behov och önskemål de har, och optimera varje rum så att det stödjer arbetet som ska utföras där.

Inred för optimala ljud- och ljusförhållanden

För att prestera på topp på jobbet behöver vi känna både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Enkla saker som ljus- och ljudmiljö påverkar oss mycket. Skapa goda förutsättningar med väl balanserade miljöer vad gäller ljusriktning, styrka och kulörer, och se till att störande ljud dämpas och inspirerande ljud används på ett målmedvetet sätt. Läs mer om ljusmiljö här och ljudmiljö här. Varför inte låta ett skönt fågelkvitter förgylla vägen till skrivaren? Bra ljus- och ljudförhållanden är helt avgörande för hur glada vi är som medarbetare – och hur produktiva vi är.

Skapa variation för att stimulera kreativitet

Vår hjärna behöver variation för att bli alert och stimulerad, och på så vis även bli bättre på att tänka utanför ramarna. Genom att skapa olika typer av miljöer i de utrymmen ni rör er i på kontoret, som kök, fikahörnor, korridorer och mötesrum, får hjärnan lite omväxling under dagen – och därmed kortare väg till det positiva och kreativa tänkandet.

Läs artikeln i sin helhet här, i Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.