Så måste kommunerna planera

28 februari 2023

Ny industri i Övre Norrland medför stora möjligheter – men kommunerna måste planera smart för att säkerställa ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet. Det är en av slutsatserna i Swecos senaste rapport om kommunekonomi och samhällsomställning i norra Sverige.

Nyetableringar i norr möjliggör ökad regional tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till att realisera de förväntade positiva effekterna.

Snabbväxande orter måste både uppfylla miljö- och klimatmål och samtidigt expandera. 

– Snabbväxande orter måste både uppfylla miljö- och klimatmål och samtidigt expandera. Effekten av skatteintäkter från fler invånare kommer kommunen till del långt efter de investeringar som gjorts, säger Patrik Waaranperä, seniorkonsult och statistiker på Sweco och en av experterna bakom rapporten.

Rapporten lyfter särskilt fram cirkulär stadsplanering för att uppnå ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. Med högre räntor och inflation blir det viktigare att göra prioriteringar och investera rätt. I stället för att nya lokaler plötsligt står tomma när behov förändras, kan kommunen till exempel satsa på flexibilitet: bygga en förskola som kan konverteras till annan verksamhet som exempelvis kontor eller hitta andra användningsområden för befintliga lokaler.

Vikten av långsiktig planering gäller även för de näringslivsaktörer som väljer Övre Norrland som etableringsort. Rapportförfattarna uppmanar därför även företagen att ta ansvar för samhällsomställningen genom att samarbeta med kommunerna.

– En familj med barn i skolåldern som flyttar till kommunen behöver mer än bara boende, skola och sjukvård – ett snabbt växande samhälle behöver investera i viktiga kontaktytor som bidrar till både ekonomisk och social hållbarhet. På så vis kan effekterna av befolkningsökningen inte bara förverkligas, utan till och med förstärkas, säger Patrik Waaranperä.

Ta del av rapporten här 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.