Så många vill byta jobb

21 december 2021

Av tio arbetskamrater på ett kontor är två av dem missnöjda hur de har det på jobbet. Hela 29 procent är öppna för att byta arbetsgivare. Det avslöjas i en ny undersökning från rekryteringsplattformen Workspace Recruit.

jobb.jpg
Bild: Pixabay

Workspace Recruit är en ny rekryteringsplattsform med syfte att förändra sättet vi söker jobb. I samband med lanseringen har företaget frågat svenskarna om hur de trivs på jobbet. ”Helt ok” svarar hälften. 19 procent trivs inte. Dessutom uppger fem procent att de vantrivs. Orsakerna till missnöjet är ungefär lika stort mellan chefskapet, den egna rollen, lönen, ledningen och företagskulturen. Knappt hälften av Sveriges anställda säger att de aktivt söker nytt jobb eller är villiga att söka nytt jobb.

Dessutom har pandemin satt fart på svenskars tankar kring hur de ser på sin roll och arbetsplats.

– ­Detta är en illavarslande situation för svenska arbetsgivare. Dessutom har pandemin satt fart på svenskars tankar kring hur de ser på sin roll och arbetsplats. Mycket talar just nu för att det kommer ske stora rörelser på arbetsmarknaden. Därför är det extra viktigt för arbetsgivare att veta vilka verktyg som är viktigast för att behålla och attrahera kompetent personal, säger Jenny Sandén, marknadschef på Workspace Recruit.

Den Malmöbaserade rekryteringsbyrån ROI Rekrytering har under flera års tid utvecklat den digitala rekryteringsplattform Workspace Recruit. Syftet är att förändra och förenkla rekryteringsprocessen för såväl arbetsgivare som arbetssökande och samtidigt skapa något som tidigare inte funnits på marknaden.


– De verktyg som idag finns tillgängliga för rekrytering är alldeles för dåliga och leder till att många arbetssökande känner sig osedda och illa behandlade. Effekten blir att arbetsgivare snarare skapar badwill för sitt företag genom dålig återkoppling och bristfällig information i ansökningsprocessen. Det här är ett stort problem som vi vill lösa. Genom innovativ teknologi och decennier av rekryteringskunskap har vi skapat en plattform som hjälper företag att rekrytera smartare. Det kommer vara av största vikt när vi ger oss in i ett omvälvande år på arbetsmarknaden, avslutar, Jenny Sandén.

Top 5 anledningar till att man inte trivs på jobbet

1. Jag är missnöjd med min lön                            36%

2. Jag trivs inte med företagskulturen                  35%

3. Jag trivs inte med min chef                                33%

4. Jag trivs inte med min roll/ arbetsuppgift      33%

5. Jag trivs inte med ledningen                              32%

Så bibehåller du kompentens

1. Tydligt ledarskap - Tydligt ledarskap handlar mycket om hur man kommunicerar och förmedlar budskap. Att vara inkännande och tillgodose de anställdas behov är en motivation som krävs för att få dem att trivas.

2. Öppen dialog – Inom en organisation är det viktigt att ha högt i tak, en uppmuntrande miljö samt att relationen mellan ledarskapet och medarbetare bygger på ömsesidigt förtroende.

3. Gemensamma mål – Det är viktigt att sätta gemensamma mål tillsammans med dina medarbetare, sätt rimliga mål som är förankrade i medarbetarens ambition. Följ upp regelbundet och utvärdera prestation.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.