Så kommer vi arbeta 2021

7 januari 2021

Den 16 december direktsände GoToWork årets trendspaning inför 2021. Hur kommer vi att arbeta under 2021? Vad tar vi med oss för lärdomar från 2020 och den speciella tid som vi fortfarande befinner oss i? Kolla in deras fem-i-topp-trender för 2021.

2021.jpg
Bild: Pixabay

1. HÅLLBAR UTVECKLING

Under 2020 har – i alla fall initialt – upplevelsen varit att Hållbar utveckling fått stå tillbaka något, på grund av andra rådande omständigheter som upptagit såväl agendor som utrymme. Nu kliver hållbarhet in som en hygienfaktor. ​ Vi vet att alla kontorsbyggnader som behövs redan är byggda, så hur kan vi genom en utvecklad delningsekonomi göra dem tillgängliga? ​Genom certifieringar och omsorg om energiförbrukning kan arbetsplatser inte bara minska klimatavtrycket, utan även bli klimatneutrala och till och med klimatpositiva. Smart planering och inköp som styr mot en cirkulär ekonomi med återanvändning och återbruk. 2021 blir året vi på riktigt skapar goda arbetsplatser, platser där alla kan arbeta.


Året som kommer blir året vi på riktigt skapar goda arbetsplatser, platser där alla kan arbeta.

 2. ARBETA VARSOMHELST

En förutsättning för att kunna arbeta varsomhelst, är att det går att arbeta varsomhelst. Microsoft säger: Att vi digitaliserade Sverige på sju dagar. E-handeln sägs att klivit fram sju år i utvecklingen. Och det vi inom Workplace och People change ägnat hela vårt arbetsliv åt att nudga framåt, åstadkoms nu på ett år.​ Med utgångspunkt i en ofrivillig hemrekommendering, har alla i år fått göra nya individuella strategiska överenskommelser med oss själva för att få livs- och arbetspusslet att gå ihop. Överenskommelser runt tid och plats för arbete.​ Det skapar hybrider av arbetssätt och arbetsplatser, som nu behöver ”samlas ihop” för att få den effekt vi eftersöker. Vi kommer att se nya sätt att knyta ihop perspektiven: Människan – Tekniken – Platsen.

 3. KOMPETENSUTVECKLING

Efter tre kvartal (spanat i december 2020) med en ökad fysisk distans känner vi av brister på stimuli och nya influenser. Vi kan helt berättigat oroa oss för vad det kommer att göra med den individuella kompetens- och karriärutvecklingen. Och även med organisationens holistiska innovationshöjd och kreativitet. Här kommer vi att se en utveckling under det kommande året och det kommer att påverka både våra arbetsplatser och sätten vi arbetar på – med avseende på såväl den  digiloga  arbetsplatsens stöd som nya överenskommelser om hur vi ska dela med, och lära av varandra, och omvärlden.​ Kunskap är inte makt. Kunskapsdelning är makt. Och när våra nya kollegor inte alltid är mänskliga, vilka krav ställs då på hur vi vårdar, utvecklar och delar våra kompetenser?

 4. INKLUDERING

Vi ser att kommande år kommer att präglas av en högre grad av inkludering, inkännande och empati. Något som vi ser kommer att sätta nya standarder för vad en arbetsplats är – en mer inkluderande och mänsklig arbetsplats.​ För att möta nya former av Worklife Blend, där alla är viktiga och där utrymme och plats ska finnas för alla och en var, blir det extra synligt att vi behöver arbetsplatser som ser till allas behov och gör arbetsplatserna tillgängliga för alla. Och detta oberoende av om platsen är en gemensam eller om den är ens egen.​ Vår kollektiva kunskap om vad en inkluderande arbetsplats är och hur det bäst tas tillvara behöver höjas.

 5. ORGANISERING

Ibland svänger pendeln fort – mellan ytterlägena. Det som hände våren 2020 kom vi att kalla såväl världens största hemarbetsexperiment, som världens största digitaliseringsexperiment. Flera röster sa tidigt: Det som händer nu kommer att ligga till grund för nya sätt att organisera oss. Vi kommer att se nya organisationsformer, helt olika de vi är vana vid.​ Vi såg en snabb omställning från HÄR-arbete till DÄR-arbete. Vi såg en snabbt stigande grad av användande av digitala verktyg. Men vi såg egentligen inga ”giant leaps” när det gäller sätten att arbeta. Vi tog våra invanda arbets- och mötesformer och förlade dem till virtuella rum. I stället för att mötas IRL sågs vi IVL. Det blev digitisering – inte digitalisering. 

Källa: GoToWork

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.