Så kan Saltimporten utvecklas

28 november 2022

Kontors- och restaurangverksamheterna i fastigheten Saltimporten i Nyhamnen med tidsbegränsade bygglov kan snart ansöka om permanenta bygglov. Ett förslag till ändring i detaljplanen ska skickas ut på remiss efter beslut i stadsbyggnadsnämnden.

saltimporten webben.jpg
Bild: Stadsbyggnadsnämnden

Den föreslagna ändringen till permanenta bygglov öppnar upp för en långsiktig fortsättning för kontors- och restaurangverksamheten som finns i kvarteret. För kontorsverksamheten skapar permanent bygglov också möjligheter för ett så kallat showroom för kundbesök och demonstration av produkter.

– I Nyhamnen växer det just nu fram en helt ny stadsdel med bostäder, handel och service. För den framtida stadsutvecklingen är det viktigt att värna verksamheterna som finns här och skapa möjligheter för långsiktighet, vilket permanenta bygglov kan bidra till, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.


– Det är av stor vikt att vi tillgodoser näringslivets behov i Malmös stadsutveckling. Verksamheterna skapar inte bara viktiga arbetstillfällen för malmöborna utan genererar också mervärde och ökad trivsel i området, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.